Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AD-O.272.6.2023 Dostawa testów do badań diagnostycznych w kierunku TSE u bydła, owiec, kóz i jeleniowatych wraz z kompletnym systemem i akcesoriami do wykonywania tych badań

Deadlines:
Published : 17-02-2023 10:28:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 135.89 2023-02-17 10:28:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 497.38 2023-02-17 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy wersja edytowalna.doc doc 51.5 2023-02-17 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 92.47 2023-02-17 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 111.29 2023-02-17 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity dokument JEDZ.doc doc 186.5 2023-02-17 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 315.88 2023-02-17 10:28:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 354.46 2023-03-21 13:14:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 590.44 2023-03-28 12:38:12 Public message
INFORMACJA O KWOCIE NA SFIN. ZAMÓWIENIA.pdf pdf 261.45 2023-03-20 08:00:00 Public message

Announcements

2023-03-28 12:38 Daria Bartoszewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-21 13:14 Daria Bartoszewska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-03-20 08:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709