Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 24/PN/ZP/D/2023 24/PN/ZP/D/2023 - Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Deadlines:
Published : 17-02-2023 10:06:00
Placing offers : 20-03-2023 08:15:00
Offers opening : 20-03-2023 08:40:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
024_2023_leki_wyroby_med_ogłoszenie_TED 035-103832.pdf pdf 481.31 2023-02-17 10:06:00 Proceeding
024_2023_leki_wyroby_med_SWZ.doc doc 584.5 2023-02-17 10:06:00 Proceeding
024_2023_leki_wyroby_med_SWZ.pdf pdf 468.82 2023-02-17 10:06:00 Proceeding
024_2023_leki_wyroby_med_SWZ_FAC.xlsx xlsx 36.83 2023-02-17 10:06:00 Proceeding
024_2023_leki_wyroby_med_SWZ_JEDZ.doc doc 186 2023-02-17 10:06:00 Proceeding
024_2023_leki_wyroby_med_odp_pyt_1 e.pdf pdf 650.02 2023-03-13 13:02:25 Public message
024_2023_leki_wyroby_med_odp_pyt_1 s.pdf pdf 4704.56 2023-03-13 13:02:25 Public message
24_2023_ZP-12_leki_wyroby_med e.pdf pdf 55.77 2023-03-20 14:21:11 Public message
24_2023_ZP-12_leki_wyroby_med s.pdf pdf 1447.91 2023-03-20 14:21:11 Public message
24_2023_leki_wyroby_wyniki01 e.pdf pdf 838.58 2023-04-14 14:35:50 Public message
24_2023_leki_wyroby_wyniki01 s.pdf pdf 2892.51 2023-04-14 14:35:50 Public message
024_2023_leki_wyroby_med_kwota na sfinansowanie zamówienia.doc doc 369.5 2023-03-20 08:15:00 Public message
024_2023_leki_wyroby_med_kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 228.97 2023-03-20 08:15:00 Public message

Announcements

2023-04-14 14:35 Maria Dyl-Niedźwiecka W załączeniu zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz unieważnieniu postępowania w pakietach

24_2023_leki_wyroby_ [...].pdf

24_2023_leki_wyroby_ [...].pdf

2023-03-20 14:21 Maria Dyl-Niedźwiecka W załączeniu zestawienie z otwarcia ofert z dnia 20.03.2023 r.

24_2023_ZP-12_leki_w [...].pdf

24_2023_ZP-12_leki_w [...].pdf

2023-03-20 08:15 Buyer message W załączeniu kwota, jaka Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia

024_2023_leki_wyroby [...].doc

024_2023_leki_wyroby [...].pdf

2023-03-13 13:01 Maria Dyl-Niedźwiecka W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.

024_2023_leki_wyroby [...].pdf

024_2023_leki_wyroby [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1304