Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.333.4.2023 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Przemyśla w 2023 roku

Deadlines:
Published : 17-02-2023 12:48:00
Placing offers : 06-03-2023 10:00:00
Offers opening : 06-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1095.79 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
zał. nr 1 formularz ofertowy.doc doc 65.5 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
zał. nr 2 wzór oświadczenia.docx docx 20.36 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
zał. nr 3 - kosztorys ofertowy - zamówienie podstawowe.pdf pdf 275.52 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
zał. nr 4 - przedmiar zamówienie podstawowe.pdf pdf 308.8 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
zał. nr 5 - kosztorys ofertowy opcja.pdf pdf 275.29 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
zał. nr 6 - przedmiar opcja.pdf pdf 308.16 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
zał. nr 7 - STWiORB.zip zip 3323.44 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
zał. nr 8 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 814.38 2023-02-17 12:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 650.96 2023-03-06 12:21:00 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 628.07 2023-03-15 11:37:46 Public message

Announcements

2023-03-15 11:37 Joanna Podolak Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-06 12:21 Joanna Podolak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-06 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.000.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 723