Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.09.23 Część 1 zamówienia: udzielenie wsparcia wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 3 warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę oraz jednej prezentacji wyników pracy uczestników w siedzibie Teatru Polskiego we Wrocławiu; Część 2 zamówienia: udzielenie wsparcia wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 4 warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę oraz jednej prezentacji wyników pracy uczestników w siedzibie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Deadlines:
Published : 16-02-2023 18:06:00
Placing offers : 24-02-2023 13:00:00
Offers opening : 24-02-2023 13:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:
część 1: udzielenie wsparcia 18 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 3 36-godzinnych warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę
oraz jednej 6-godzinnej prezentacji wyników pracy uczestników w siedzibie Teatru Polskiego we Wrocławiu;
część 2: udzielenie wsparcia 24 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 4 36-godzinnych warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę oraz jednej 6-godzinnej prezentacji wyników pracy uczestników w siedzibie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt, o którym mowa realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim i powiatami: Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim i Wrocławskim, oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DG.340.09.23 formularz oferty część 1 drama.doc doc 189 2023-02-16 18:06:00 Proceeding
DG.340.09.23 formularz oferty część 2 drama.doc doc 189 2023-02-16 18:06:00 Proceeding
DG.340.09.23 projekt umowy część 1 drama.pdf pdf 336.65 2023-02-16 18:06:00 Proceeding
DG.340.09.23 projekt umowy część 2 drama.pdf pdf 336.01 2023-02-16 18:06:00 Proceeding
DG.340.09.23 warunki zmian umowy drama.doc doc 189.5 2023-02-16 18:06:00 Proceeding
DG.340.09.23 załączniki 1 - 4 drama.doc doc 220.5 2023-02-16 18:06:00 Proceeding
DG.340.09.23 zaproszenie do składania ofert - drama .pdf pdf 257.43 2023-02-16 18:06:00 Proceeding
ogloszenie_146947.pdf pdf 47.8 2023-02-16 18:06:00 Proceeding
DG.340.09.23 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 464.65 2023-02-24 17:39:42 Public message
DG.340.09.23 protokół oceny ofert.pdf pdf 397.22 2023-03-03 18:00:39 Public message

Announcements

2023-03-03 18:00 Paweł Jankowiak Protokół oceny ofert.

DG.340.09.23 protokó [...].pdf

2023-02-24 17:39 Paweł Jankowiak Informacja z otwarcia ofert.

DG.340.09.23 informa [...].pdf

2023-02-24 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 41.400,00 zł gross (cz. 1 – 18.000,00 zł brutto, cz. 2 – 23.400,00 zł brutto).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 część 1: udzielenie wsparcia 18 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego - 1 service - (0)
2 część 2: udzielenie wsparcia 24 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowa, ponad 2 prowadzących dla każdej z części zamówienia, liczba prowadzących 20% Dodatkowa, ponad 2 prowadzących dla każdej z części zamówienia, liczba prowadzących dysponujących kwalifikacjami opisanymi w pkt. 4.9 Zaproszenia do składania ofert (0)
(0)

The number of page views: 354