Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/2/23 Dostawy węgla aktywnego luzem do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 16-02-2023 14:39:00
Placing offers : 27-02-2023 10:00:00
Offers opening : 27-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 _Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.75 2023-02-16 14:39:07 Proceeding
2 _SWZ.pdf pdf 551.39 2023-02-16 14:39:20 Proceeding
2 _załączniki 2-5 _w. edytowalna.docx docx 92.75 2023-02-16 14:39:26 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.39 2023-02-17 13:52:29 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 85.65 2023-02-17 13:53:56 Public message
Modyfikacja SWZ_.pdf pdf 153.69 2023-02-17 13:53:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 62.55 2023-02-27 13:22:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 187.25 2023-02-27 13:22:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 512.22 2023-03-09 14:51:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 176.38 2023-03-09 14:51:51 Public message

Announcements

2023-03-09 14:51 Patrycja Lingo Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-27 13:22 Patrycja Lingo Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 630 375,00 zł brutto.
2023-02-17 13:53 Patrycja Lingo Modyfikacja SWZ + zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ.pdf

Modyfikacja SWZ_.pdf

2023-02-17 13:52 Patrycja Lingo Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 602