Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.12.2023 Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie_3

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 15-02-2023 15:28:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 426.15 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
SWZ_15.02.2023 r..pdf pdf 766.7 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 464.72 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 80 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 23.34 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 17.99 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 17.53 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - przedmiotowy środek.xlsx xlsx 26.41 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00096755 01 z dnia 2023-02-15.pdf pdf 142.2 2023-02-15 15:28:00 Proceeding
zał. nr 2a - formularz cenowy Jankowo Dolne.xlsx xlsx 23.72 2023-02-16 08:58:53 Proceeding
zał. nr 2a - formularz cenowy Szczytniki.xlsx xlsx 20.88 2023-02-16 08:58:53 Proceeding
zał. nr 2a - formularz cenowy Zdziechowa.xlsx xlsx 24.29 2023-02-16 08:58:53 Proceeding
zał. nr 2a - formularz cenowy Jankowo Dolne - zmienione 17.02.2023.xlsx xlsx 24.04 2023-02-17 13:55:29 Public message
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - przedmiotowy środek - zmienione 17.02.2023.xlsx xlsx 26.61 2023-02-17 13:55:29 Public message
zał. nr 2a - formularz cenowy Jankowo Dolne - zmienione 20.02.2023.xlsx xlsx 24.35 2023-02-20 11:29:40 Public message
zał. nr 2a - formularz cenowy Szczytniki zmienione 20.02.2023.xlsx xlsx 21.2 2023-02-20 11:29:40 Public message
zał. nr 2a - formularz cenowy Zdziechowa zmienione 20.02.2023.xlsx xlsx 24.56 2023-02-20 11:29:40 Public message
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - przedmiotowy środek - zmienione 20.02.2023.xlsx xlsx 26.97 2023-02-20 11:29:40 Public message
zestawienie_ofert_24.02.2023.pdf pdf 219.34 2023-02-24 15:08:02 Public message
Wybór - cz. 4.pdf pdf 64.44 2023-02-28 20:40:43 Public message
wybór cz. 6.pdf pdf 64.12 2023-02-28 20:40:43 Public message
wybór cz. 7.pdf pdf 59.77 2023-02-28 20:40:43 Public message

Announcements

2023-02-28 20:40 Martyna Wolniewicz W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dal cz. 4, 6 i 7 postępowania.

Wybór - cz. 4.pdf

wybór cz. 6.pdf

wybór cz. 7.pdf

2023-02-24 15:08 Martyna Wolniewicz dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
Dostawa artykułów spożywczych do szkół Gminy Gniezno_postępowanie_3
Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączniku

zestawienie_ofert_24 [...].pdf

2023-02-24 14:53 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę po 40 000,00 zł. na każdą część zamówienia.
2023-02-20 11:29 Martyna Wolniewicz Poniżej pytanie zadane do postępowania:

1. Proszę o określenie gramatury w pozycji: Makrela w sosie pomidorowym i Tuńczyk w sosie własnym we wszystkich trzech placówkach
Odpowiedź: Gramatura dla poz. Makrela w sosie pomidorowym i Tuńczyk w sosie własnym wynosi 170 g.
Zmienione załączniki w załączeniu.

zał. nr 2a - formula [...].xlsx

zał. nr 2a - formula [...].xlsx

zał. nr 2a - formula [...].xlsx

Załącznik do opisu p [...].xlsx

2023-02-17 13:55 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
Zmianie ulegają załączniki:
- zał. nr 2a - formularz cenowy Jankowo Dolne
- Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - przedmiotowy środek
w części 6: Warzywa i owoce świeże, jaja, ziemniaki dodano pozycję "Jaja świeże"

zał. nr 2a - formula [...].xlsx

Załącznik do opisu p [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 744