Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.7021.20.2023 „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary”

Gracjana Malagowska
Gmina Nakło nad Notecią Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-02-2023 12:29:00
Placing offers : 03-04-2023 09:00:00
Offers opening : 03-04-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


Na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 30.12.2022 r. Gmina Nakło nad Notecią świadczy w niniejszym postępowaniu pomocnicze działania zakupowe na rzecz Zamawiającego i jest jego pełnomocnikiem, zgodnie z art. 37 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

Dane pełnomocnika:

Gmina Nakło nad Notecią

ul. Ks. Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 5581768632

Regon: 092350895


Dane Zamawiającego:

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin

ul. Młyńska 22

89-100 Nakło nad Notecią

Adres do korespondencji:

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 – 100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: zwiazek@zgkns.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 558-15-45-903

Regon 091659082


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 938.41 2023-02-15 12:29:00 Proceeding
Załączniki edytowalne do SWZ.docx docx 71.43 2023-02-15 12:29:00 Proceeding
PFU.zip zip 3575.17 2023-02-15 12:29:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 662.91 2023-02-15 12:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.52 2023-02-15 12:29:00 Proceeding
mapy z lokalizacją Karnowo-Suchary.zip zip 2424.77 2023-03-03 14:08:38 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 149.52 2023-03-03 14:08:38 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08db1be7-3362-e633-e6a0-8d0010c4f2e4.pdf pdf 35.87 2023-03-03 14:08:38 Public message
po modyfikacji projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 414.85 2023-03-03 14:08:38 Public message
Modyfikacja SWZ 2.pdf pdf 120.37 2023-03-10 11:35:15 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 08db2134-a1bc-806f-8aa8-b800124b9a3e.pdf pdf 36.33 2023-03-10 11:35:15 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 120.34 2023-03-16 08:51:47 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08db25f2-3302-dea7-0e07-be000fc7cb59.pdf pdf 35.9 2023-03-16 08:51:47 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 220.75 2023-03-20 14:21:15 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08db293e-b4dc-8133-1e04-910013dac19e.pdf pdf 36.35 2023-03-20 14:21:15 Public message
Karnowo-Suchary.zip zip 7426.53 2023-03-20 14:21:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 166.64 2023-04-03 14:21:15 Public message
rozstrzygniecie postępowania na strone docx.pdf pdf 247.88 2023-04-13 12:25:49 Public message

Announcements

2023-04-13 12:25 Alicja Dymel-Kobza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rozstrzygniecie post [...].pdf

2023-04-03 14:21 Alicja Dymel-Kobza informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-03 09:00 Buyer message Kwota zaplanowana na sfinansowanie zamówienia : 8.000.000,00 zł brutto.
2023-03-20 14:21 Alicja Dymel-Kobza odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Karnowo-Suchary.zip

2023-03-16 08:51 Alicja Dymel-Kobza zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-10 11:35 Alicja Dymel-Kobza zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ 2.pd [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-03 14:08 Alicja Dymel-Kobza modyfikacja SWZ, zmiana terminu składania ofert

mapy z lokalizacją K [...].zip

Modyfikacja SWZ.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

po modyfikacji proje [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1725