Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00094288 Świadczenie usług terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

Deadlines:
Published : 14-02-2023 12:21:00
Placing offers : 22-02-2023 09:00:00
Offers opening : 22-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
do edycji - doc.docx docx 41.73 2023-02-14 12:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - logopedyczne.pdf pdf 146.75 2023-02-14 12:21:00 Proceeding
SWZ - pdf.pdf pdf 891.06 2023-02-14 12:21:00 Proceeding
umowa powierzenia.pdf pdf 420.2 2023-02-14 12:21:00 Proceeding
załącznik_4 OPZ - pdf.pdf pdf 513.13 2023-02-14 12:21:00 Proceeding
załącznik_5_umowa - pdf.pdf pdf 709.63 2023-02-14 12:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Logopedyczne.pdf pdf 217.88 2023-02-22 14:44:30 Public message
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą -Logopedyczne.pdf pdf 554.11 2023-03-20 13:44:53 Public message
Ogłoszenie wyników postepowania - Logopedyczne.docx.pdf pdf 387.81 2023-04-14 13:49:14 Public message
Ogłoszenie wyników postepowania — dotyczy części 1.pdf pdf 393.82 2023-05-16 13:21:22 Public message

Announcements

2023-05-16 13:21 Marek Kierznikiewicz Ogłoszeni wyników postępowania - część nr 1.
W wyniku uchylania się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy,
dokonano ponownego badania ofert w zakresie części 1.

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2023-04-14 13:49 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie wyników postępowania

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2023-03-20 13:44 Marek Kierznikiewicz Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

Wniosek o przedłużen [...].pdf

2023-02-22 14:44 Marek Kierznikiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - 13 500,00 zł
Część 2 - 13 500,00 zł
Część 3 - 13 500,00 zł
Część 4 - 13 500,00 zł
Część 5 - 13 500,00 zł
Część 6 - 13 500,00 zł
Część 7 - 13 500,00 zł
Część 8 - 13 500,00 zł
Część 9 - 13 500,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 605