Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 05/23 Dostawa środków czystości dla Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu (typu: ręczniki papierowe, płyny myjące -6 pakietów

Deadlines:
Published : 13-02-2023 09:18:00
Placing offers : 20-03-2023 08:30:00
Offers opening : 20-03-2023 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie .pdf pdf 112.62 2023-02-13 09:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1183.32 2023-02-13 09:18:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI.doc doc 625 2023-02-13 09:18:00 Proceeding
Obowiązujacy Pakiet nr 3 .doc doc 260 2023-03-03 10:52:12 Public message
Pytania odpowiedzi Wykonawcy.pdf pdf 2661.22 2023-03-03 10:52:12 Public message
Ogłoszenie sprostowanie.pdf pdf 64.29 2023-03-03 10:52:12 Public message
Informacja zgodnie z art. 222 ust.5.pdf pdf 408.86 2023-03-20 10:53:14 Public message
Informacja zgodnie z art. 222 ust. 4.pdf pdf 156.44 2023-03-20 08:30:00 Public message

Announcements

2023-03-20 10:53 Dział Zamówień Publicznych Informacja zgodnie z art. 222 ust.5

Informacja zgodnie z [...].pdf

2023-03-20 08:30 Buyer message W załaczeniu informacja zgodnie z art. 222 ust.4

Informacja zgodnie z [...].pdf

2023-03-03 10:52 Dział Zamówień Publicznych W załączeniu :
-pytania odpowiedzi Wykonawcy
- sprostowanie ogłoszenia
- obowiązujący Pakiet nr 3 w formie edytowalnej

Obowiązujacy Pakiet [...].doc

Pytania odpowiedzi W [...].pdf

Ogłoszenie sprostowa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 773