Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP-IV.271.2.2023 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach

Awatar Pracownika
Marcin Grabowski
Gmina Gorzów Śląski
Deadlines:
Published : 13-02-2023 08:15:00
Placing offers : 02-03-2023 09:00:00
Offers opening : 02-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

NR Edycja2/2021/2852/PolskiLad

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.93 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 730.49 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf pdf 267.52 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1.pdf pdf 186.62 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 108.58 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.pdf pdf 127.22 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa (projekt).pdf pdf 332.54 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.pdf pdf 185.64 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.pdf pdf 136.1 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby art. 125 ust. 5.pdf pdf 152.81 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców - art. 117 ust. 4 ustawy PZP.pdf pdf 130.48 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz rozwiązań równoważnych.pdf pdf 98.69 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Załączniki - wersja edytowalna dla Wykonawcy.zip zip 540.42 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 337411.81 2023-02-13 08:15:00 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi do SWZ.pdf pdf 152.31 2023-02-21 12:54:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 176.25 2023-03-02 11:53:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzytnsiejszej oferty.pdf pdf 204.37 2023-03-15 14:25:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 72.37 2023-03-28 13:18:45 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 62.64 2023-11-17 14:41:32 Public message

Announcements

2023-11-17 14:41 Marcin Grabowski Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-03-28 13:18 Marcin Grabowski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-15 14:25 Marcin Grabowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-02 11:53 Marcin Grabowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-02 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 4.500.000,00 zł brutto.
2023-02-21 12:54 Marcin Grabowski 1. Pytania i odpowiedzi do SWZ

1. Pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1265