Proceeding: WD/W/230119/5 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego - naprawa nawierzchni DW 931 na odcinku od m. Międzyrzecze do m. Bojszowy Nowe – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania: „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania oraz pielęgnacji i utrzymaniu zieleni z podziałem na 8 części: część B: powiat bieruńsko-lędziński DW 780, DW 931, DW 934, umowa nr WD/PN/210505/1/2 z dnia 08.10.2021 r.”

Deadlines:
Published : 08-02-2023 14:40:00
Placing offers: 14-02-2023 13:30:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że niniejsze postępowanie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego - naprawa nawierzchni DW 931 na odcinku od m. Międzyrzecze do m. Bojszowy Nowe – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania:

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania oraz pielęgnacji i utrzymaniu zieleni z podziałem na 8 części: część B: powiat bieruńsko-lędziński DW 780, DW 931, DW 934, umowa nr WD/PN/210505/1/2 z dnia 08.10.2021 r.”

 

prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 305 p. 1 w związku z art. 214 ust. 1 p. 7) ustawy PZP Prawo zamówień publicznych.

Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z Wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji, tj.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „LARIX” SP. Z O.O.

UL. KLONOWA 11                  42-700 LUBLINIEC

W postępowaniu nie składa się ofert.

Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową), jednak postępowanie jest przeznaczone wyłącznie dla ww. FIRMY.

Ze względu na powyższe Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawców.

 

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów i oświadczeń do negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 


Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 57.65 2023-02-08 14:40:00 Proceeding
2023_BZP 00304275_01.pdf pdf 55.37 2023-07-13 08:37:14 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania Bojszowy.pdf pdf 66.14 2023-03-02 08:38:24 Public message

Announcements

2023-07-13 08:37 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wykonaniu umowy

2023_BZP 00304275_01 [...].pdf

2023-03-02 08:38 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

The number of page views: 494