Proceeding: WD/W/230119/4 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu rybnickiego - naprawa nawierzchni DW 919 na odcinku od skrzyżowania z DW 921 w m. Rudy do m. Bargłówka – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania : „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich nr 919, 921, 923, 924, 925, 929, 932, 935 polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania i utrzymania zieleni w powiecie rybnickim” umowa nr WD/PN/210621/1/1 z dnia 05.11.2021 r.

Deadlines:
Published : 08-02-2023 13:50:00
Placing offers: 14-02-2023 13:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że niniejsze postępowanie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu rybnickiego - naprawa nawierzchni DW 919 na odcinku od skrzyżowania z DW 921 w m. Rudy do m. Bargłówka – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania :

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich nr 919, 921, 923, 924, 925, 929, 932, 935 polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania i utrzymania zieleni w  powiecie rybnickim” umowa nr WD/PN/210621/1/1 z dnia 05.11.2021 r.

prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 305 p. 1 w związku z art. 214 ust. 1 p. 7) ustawy PZP Prawo zamówień publicznych.

Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z Wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji, tj.

KONSORCJUM FIRM:

LIDER:       PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „H i M” S.C.

                   HONORATA ELIAS-OGIERMAN, MARCIN OGIERMAN

PARTNER:  AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.

 

W postępowaniu nie składa się ofert.

Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową), jednak postępowanie jest przeznaczone wyłącznie dla ww. KONSORCJUM FIRM.

Ze względu na powyższe Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawców.

 

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów i oświadczeń do negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 58.21 2023-02-08 13:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania Bargłówka.pdf pdf 65.93 2023-03-02 08:32:28 Proceeding
ogloszenie o wykonaniu umowy_powiat rybnicki.pdf pdf 56.13 2023-09-06 14:13:16 Public message

Announcements

2023-09-06 14:13 Przetargi ZDW Katowice OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

ogloszenie o wykonan [...].pdf

The number of page views: 361