Proceeding: 3/TRNS/DCZP2023 „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Usługi transportu medycznego karetką typu „S” z zespołem specjalistycznym dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 07-02-2023 13:13:00
Placing offers: 21-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do zaproszenia- formularz cenowy.xls xls 40 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 33.19 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do zaproszenia - oświadczenie z art. 108 i 109 ustawy PZP – przesłanki wykluczenia z postępowania.doc doc 49 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.docx docx 63.44 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do zaproszenia - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 39.5 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do zaproszenia - wzór umowy.doc doc 190.5 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do zaproszenia - wykaz środków transportu.doc doc 38.5 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do zaproszenia - oświadczenie Rosja_Ukraina.docx docx 18.04 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Zaproszenie do negocjacji.pdf pdf 350.51 2023-02-07 13:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 1040.24 2023-02-15 08:59:08 Public message

Announcements

2023-02-15 08:59 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

The number of page views: 350