Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PPZP.271.4.2023 „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Ropczyce w 2023 roku”

Paulina Czernia
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 02-02-2023 14:49:00
Placing offers : 10-02-2023 11:00:00
Offers opening : 10-02-2023 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 2852.58 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4994.06 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 16.59 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty.docx docx 18.01 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - STWiOR.pdf pdf 595.88 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz terenów.pdf pdf 419.37 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 478.04 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie warunki udzialu postepowaniu.docx docx 18.46 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 14.89 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz usług.docx docx 14.81 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi.docx docx 15.2 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz osób.docx docx 14.16 2023-02-02 14:49:00 Proceeding
Informacja.pdf pdf 417.05 2023-02-10 15:03:24 Public message
rozstrzygniecie.pdf pdf 523.62 2023-03-01 13:52:10 Public message

Announcements

2023-03-01 13:52 Paulina Czernia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rozstrzygniecie.pdf

2023-02-10 15:03 Paulina Czernia Informacja z otwarcia ofert

Informacja.pdf

2023-02-10 10:54 Paulina Czernia Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 250 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 459