Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.1.4.2023 Piska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) do dnia 31.03.2024r.

Marzena Wójcik
Powiat Piski
Deadlines:
Published : 01-02-2023 10:13:00
Placing offers : 28-02-2023 10:00:00
Offers opening : 28-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 240.11 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
01_SWZ_PiskaGZ_(1).pdf pdf 906.33 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
02_Zal_1a_Wykaz_PPExlsx.pdf pdf 2191.91 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
03_Zal_1b_Wykaz_PPExlsx.pdf pdf 1424.66 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
04_Zal_2_Formularz_oferty.pdf pdf 791.97 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
05_Zal_3_JEDZ.pdf pdf 1032.58 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
06_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.pdf pdf 586.06 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
07_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.pdf pdf 567.48 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
08_Zal_4_Wykaz_dostaw.pdf pdf 534.33 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
09_Zal_5_Oswiadczenie_OSD.pdf pdf 540.5 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
10_Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.pdf pdf 554.43 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
11_Zal_7_1_Oswiadczenie_aktualnosc.pdf pdf 551.62 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
12_Zal_7_2_Oswiadczenie_aktualnosc.pdf pdf 553.6 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
13_Zal_8_Oswiadczenie_wspolnie.pdf pdf 548.56 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
14_Zal_9_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 677.44 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 560.28 2023-02-01 10:13:00 Proceeding
15 Zapytania do SWZ z odpowiedziami (1).pdf pdf 261.32 2023-02-14 15:06:11 Public message
16_Zal_2_Formularz_oferty_zmiana_formularz_ZMIANA_01.pdf pdf 879.29 2023-02-14 15:06:11 Public message
16_Zal_2_Formularz_oferty_zmiana_formularz_ZMIANA_01.doc doc 141 2023-02-14 15:10:00 Public message
17 Zmiana do Zapytania do SWZ (1).pdf pdf 209.86 2023-02-15 11:56:35 Public message
18 Zapytania do SWZ (2).pdf pdf 177.03 2023-02-15 12:51:02 Public message
19 Sprostowanie ogłoszenia(1).pdf pdf 163.26 2023-02-15 14:45:21 Public message
20 Zmiana treści SWZ(1).pdf pdf 520 2023-02-15 14:45:21 Public message
21_Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA_01.pdf pdf 1956.22 2023-02-15 14:45:21 Public message
21_Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA_01.xlsx xlsx 205.18 2023-02-15 14:45:21 Public message
22_Zal_9_Projektowane_postanowienia_umowy_ZMIANA_01.pdf pdf 681.09 2023-02-15 14:45:21 Public message
23 Sprostowanie ogłoszenia(1)_OPUBLIKOWANE.pdf pdf 173.57 2023-02-17 09:18:28 Public message
24 Zmiana treści SWZ(2).pdf pdf 485.56 2023-02-17 11:14:48 Public message
25_Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA_02.pdf pdf 2139.88 2023-02-17 11:14:48 Public message
25_Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA_02.xlsx xlsx 223.68 2023-02-17 11:14:48 Public message
26_Zal_2_Formularz_oferty_zmiana_formularz_ZMIANA_02.doc doc 140 2023-02-17 11:14:48 Public message
26_Zal_2_Formularz_oferty_zmiana_formularz_ZMIANA_02.pdf pdf 880.72 2023-02-17 11:14:48 Public message
27 Zapytania do treści SWZ (3).pdf pdf 184.3 2023-02-21 16:40:52 Public message
28 Zmiana treści SWZ(3).pdf pdf 554.63 2023-02-21 16:40:52 Public message
29_Zal_2_Formularz_oferty_zmiana_formularz_ZMIANA_03.doc doc 162.5 2023-02-21 16:40:52 Public message
29_Zal_2_Formularz_oferty_zmiana_formularz_ZMIANA_03.pdf pdf 889.82 2023-02-21 16:40:52 Public message
30_Zal_9_Projektowane_postanowienia_umowy_ZMIANA_03.pdf pdf 683.34 2023-02-21 16:40:52 Public message
31 Zapytania do treści SWZ (4).pdf pdf 187.2 2023-02-22 13:09:11 Public message
32 Zmiana treści SWZ(4).pdf pdf 429.33 2023-02-22 13:09:11 Public message
33_Zal_2_Formularz_oferty_zmiana_formularz_ZMIANA_04.pdf pdf 887.11 2023-02-22 13:09:11 Public message
33_Zal_2_Formularz_oferty_zmiana_formularz_ZMIANA_04.doc doc 158 2023-02-22 13:09:11 Public message
35 Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 188.44 2023-02-28 12:00:08 Public message
36 Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 195.81 2023-03-06 13:16:28 Public message
37 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 220.23 2023-03-27 09:04:23 Public message
34 Kwota przeznaczona na sfinansowanie.pdf pdf 170.86 2023-02-28 10:00:00 Public message

Announcements

2023-03-27 09:04 Marzena Wójcik W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

37 Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2023-03-06 13:16 Marzena Wójcik W załączeniu informacja o wyborze oferty.

36 Informacja o wybo [...].pdf

2023-02-28 12:00 Marzena Wójcik W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

35 Informacja o złoż [...].pdf

2023-02-28 10:00 Buyer message W załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

34 Kwota przeznaczon [...].pdf

2023-02-22 13:09 Marzena Wójcik W załączeniu:
- Zapytania do treści SWZ(4),
- Zawiadomienie o zmianie treści SWZ(4),
- Zmieniony Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ)_ZMIANA_04

31 Zapytania do treś [...].pdf

32 Zmiana treści SWZ [...].pdf

33_Zal_2_Formularz_o [...].pdf

33_Zal_2_Formularz_o [...].doc

2023-02-21 16:40 Marzena Wójcik W załączeniu:
- Zapytania do treści SWZ(3)
- Zawiadomienie o zmianie treści SWZ(3)
- Zmieniony Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ)_ZMIANA_03
- Zmienione Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 9 do SWZ)_ZMIANA_03

27 Zapytania do treś [...].pdf

28 Zmiana treści SWZ [...].pdf

29_Zal_2_Formularz_o [...].doc

29_Zal_2_Formularz_o [...].pdf

30_Zal_9_Projektowan [...].pdf

2023-02-17 11:14 Marzena Wójcik W załączeniu:
- Zmiana treści SWZ (2)
- Zmiana Załącznika nr 1a - Wykaz PPE (2)
- Zmiana Załącznika nr 2 - Formularza ofertowego (2)

24 Zmiana treści SWZ [...].pdf

25_Zal_1a_Wykaz_PPE_ [...].pdf

25_Zal_1a_Wykaz_PPE_ [...].xlsx

26_Zal_2_Formularz_o [...].doc

26_Zal_2_Formularz_o [...].pdf

2023-02-17 09:18 Marzena Wójcik W załączeniu treść Sprostowania ogłoszenia(1) opublikowanego 17.02.2023r.

23 Sprostowanie ogło [...].pdf

2023-02-15 14:45 Marzena Wójcik W załączeniu treść Sprostowania ogłoszenia(1) przekazanego do publikacji 13.02.2023r., Zmiana treści SWZ(1), zmiana Załącznika nr 1a(1), zmiana Projektowanych postanowień umowy(1).

19 Sprostowanie ogło [...].pdf

20 Zmiana treści SWZ [...].pdf

21_Zal_1a_Wykaz_PPE_ [...].pdf

21_Zal_1a_Wykaz_PPE_ [...].xlsx

22_Zal_9_Projektowan [...].pdf

2023-02-15 12:51 Marzena Wójcik W załączeniu zapytania do treści SWZ(2) wraz z odpowiedziami.

18 Zapytania do SWZ [...].pdf

2023-02-15 11:56 Marzena Wójcik W załączeniu korekta odpowiedzi na pytanie 6 opublikowane 14 lutego 2023r.

17 Zmiana do Zapytan [...].pdf

2023-02-14 15:10 Marzena Wójcik W załączeniu Formularz ofertowy - zał. nr 2 do SWZ oraz formularze cenowe - zał. nr 2a i 2 b do SWZ w wersji edytowalnej - ZMIANA.

16_Zal_2_Formularz_o [...].doc

2023-02-14 15:06 Marzena Wójcik W załączeniu zapytania do treści SWZ(1) wraz z odpowiedziami.

15 Zapytania do SWZ [...].pdf

16_Zal_2_Formularz_o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1206