Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TO/TZZ/1/2023 Sukcesywna dostawa paliw ciekłych wraz z płynem AdBlue na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części

Deadlines:
Published : 01-02-2023 09:47:00
Placing offers : 06-03-2023 10:00:00
Offers opening : 06-03-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.37 2023-02-01 09:47:00 Proceeding
!SWZ-PN-UE.pdf pdf 1673.01 2023-02-01 09:47:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 78.31 2023-02-01 09:47:00 Proceeding
Formularz ofertowy wraz z załącznikami.docx docx 136.47 2023-02-01 09:47:00 Proceeding
Załączniki składane na wezwanie.docx docx 117.88 2023-02-01 09:47:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 27.02.2023r.pdf pdf 466.28 2023-02-27 14:28:50 Public message
Załącznik 1a do SWZ po zmianie SWZ z dnia 27.02.2023r.pdf pdf 576.54 2023-02-27 14:28:50 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 486.99 2023-03-06 12:22:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 491.36 2023-03-31 12:15:20 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 137.94 2023-05-12 10:22:38 Public message

Announcements

2023-05-12 10:22 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.05.2023r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-31 12:15 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część nr 1 i nr 2 zamówienia (znak pisma: NZP/48/2023).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-06 12:22 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/30/2023).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2023-03-06 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 17.635.343,35 zł gross (stawka podatku VAT- 23%), w tym:
- 12.780.152,05 zł dla CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Sukcesywna dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej Pb-95, olejów napędowych oraz płynu AdBlue do stacji paliw Wykonawcy na potrzeby LPGK Sp. z o. o.”,
- 4.855.191,30 zł dla CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do użyczonych przez Wykonawcę zbiorników zlokalizowanych na terenie LPGK Sp. z o. o.”.
2023-02-27 14:28 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ wraz z informacją o zmianie treści SWZ z dnia 27.02.2023r. (znak pisma: NZP/24/2023).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik 1a do SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 683