Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPB.272.TP.02.2023 PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W KADZIDLE

Marzena Święcicka
Powiat Ostrołęcki Department: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 31-01-2023 15:38:00
Placing offers : 17-03-2023 09:00:00
Offers opening : 17-03-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 151.26 2023-01-31 15:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 363.76 2023-01-31 15:38:00 Proceeding
zał nr 9 dokumentacja projektowa.zip zip 7991.96 2023-01-31 15:38:00 Proceeding
pozostałe załączniki.zip zip 138.83 2023-01-31 15:38:00 Proceeding
2023 02 06 Tamex Odwołanie Powiat Ostrołęcki-sig.pdf pdf 407.84 2023-02-07 16:55:29 Public message
FPP i FIFA LICENSEES - wydruk ze strony FIFA + tłumaczenie.pdf pdf 577.78 2023-02-07 16:55:29 Public message
KRS.pdf pdf 70.63 2023-02-07 16:55:29 Public message
Pełnomocnictwo KIO MB Ostrołęka.pdf pdf 87.42 2023-02-07 16:55:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.23 2023-02-08 09:33:22 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 74.72 2023-02-08 09:35:09 Public message
Modyfikacja SWZ .pdf pdf 471.96 2023-02-13 10:02:47 Public message
Opis_techniczny_zmiana.pdf pdf 7749.19 2023-02-13 10:02:47 Public message
Specyfikacja techniczna_Zmiana.pdf pdf 285.07 2023-02-13 10:02:47 Public message
Odpowiedź na odwołanie KIO 343_23.pdf pdf 356.45 2023-02-13 10:45:06 Public message
Modyfikacja SWZ (3).pdf pdf 69.99 2023-02-15 12:08:00 Public message
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 250.57 2023-02-15 12:09:20 Public message
Wyjaśnienia SWZ (2).pdf pdf 73.37 2023-02-17 10:53:52 Public message
KIO 343_23.pdf pdf 405.29 2023-02-20 09:44:30 Public message
Wyjaśnienia SWZ (3).pdf pdf 70.27 2023-02-21 13:29:46 Public message
A-PB-01_297x700.pdf pdf 199.27 2023-02-21 13:30:49 Public message
A-PB-02_297x420.pdf pdf 207.03 2023-02-21 13:30:49 Public message
A-PB-03_297x420.pdf pdf 471.03 2023-02-21 13:30:49 Public message
PZT-01.pdf pdf 605.1 2023-02-21 13:30:49 Public message
Wyjaśnienia SWZ (4).pdf pdf 70.52 2023-02-27 15:32:32 Public message
Wyjaśnienia SWZ (5).pdf pdf 322.87 2023-03-06 09:54:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.25 2023-03-09 10:34:20 Public message
Modyfikacja SWZ.....pdf pdf 75.03 2023-03-09 10:38:42 Public message
Wyjaśnienia SWZ (6).pdf pdf 74.44 2023-03-10 14:59:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 51.9 2023-03-17 10:28:42 Public message
strona -Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 81.48 2023-04-27 15:12:51 Public message

Announcements

2023-04-27 15:12 Marzena Święcicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

strona -Zawiadomieni [...].pdf

2023-03-17 10:28 Marzena Święcicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-17 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1.955.000,00 zł
2023-03-10 14:59 Marzena Święcicka Wyjaśnienia treści SWZ (6)

Wyjaśnienia SWZ (6). [...].pdf

2023-03-09 10:38 Marzena Święcicka Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja SWZ..... [...].pdf

2023-03-09 10:34 Marzena Święcicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-06 09:54 Justyna Pawłowska Wyjaśnienie treści SWZ (5)

Wyjaśnienia SWZ (5). [...].pdf

2023-02-27 15:32 Marzena Święcicka Wyjaśnienia treści SWZ (4)

Wyjaśnienia SWZ (4). [...].pdf

2023-02-21 13:30 Marzena Święcicka Uzupełnienie dokumentacji projektowej

A-PB-01_297x700.pdf

A-PB-02_297x420.pdf

A-PB-03_297x420.pdf

PZT-01.pdf

2023-02-21 13:29 Marzena Święcicka Wyjaśnienia treści SWZ (3)

Wyjaśnienia SWZ (3). [...].pdf

2023-02-20 09:44 Marzena Święcicka Postanowienie KIO 343/23

KIO 343_23.pdf

2023-02-17 10:53 Marzena Święcicka Wyjaśnienia treści SWZ (2)

Wyjaśnienia SWZ (2). [...].pdf

2023-02-15 12:09 Marzena Święcicka Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia SWZ.pdf

2023-02-15 12:07 Marzena Święcicka Modyfikacja treści SWZ (3)

Modyfikacja SWZ (3). [...].pdf

2023-02-13 10:45 Marzena Święcicka Odpowiedź na odwołanie

Odpowiedź na odwołan [...].pdf

2023-02-13 10:02 Marzena Święcicka Modyfikacja treści SWZ (2)

Modyfikacja SWZ .pdf

Opis_techniczny_zmia [...].pdf

Specyfikacja technic [...].pdf

2023-02-08 09:35 Marzena Święcicka Modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ.pdf

2023-02-08 09:33 Marzena Święcicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-07 16:55 Marzena Święcicka Zgodnie z art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej oraz wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2023 02 06 Tamex Odw [...].pdf

FPP i FIFA LICENSEES [...].pdf

KRS.pdf

Pełnomocnictwo KIO M [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2909