Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-05/23. Dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, automatycznego analizatora do wykonywania testów identyfikacyjnych i testów lekowrażliwości; oraz testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM - AE/ZP-27-05/23

Deadlines:
Published : 31-01-2023 14:25:00
Placing offers : 10-02-2023 09:00:00
Offers opening : 10-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 -  Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu    

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

8. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych dotyczy Pakietu Nr 4 i 10

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 113 2023-01-31 14:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 423.19 2023-01-31 14:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 703.59 2023-01-31 14:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 134.5 2023-01-31 14:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 37 2023-01-31 14:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 44.5 2023-01-31 14:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.xls xls 128.5 2023-01-31 14:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.docx docx 23.74 2023-01-31 14:25:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 41.54 2023-02-06 09:46:24 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 404.17 2023-02-06 09:47:39 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ .pdf pdf 777.92 2023-02-06 14:19:50 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 37.97 2023-02-07 09:44:29 Public message
Zmiana treści SWZ 2.PDF PDF 405.39 2023-02-07 09:45:26 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.pdf pdf 2736.08 2023-02-07 14:46:05 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 95.03 2023-02-10 09:30:13 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 2251.94 2023-02-10 14:15:26 Public message
Informacja o unieważnieniu_Platforma .PDF PDF 98.67 2023-02-17 13:22:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma.pdf pdf 821.23 2023-03-24 14:15:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 202.97 2023-03-29 15:30:54 Public message

Announcements

2023-03-29 15:30 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 9, 24.

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-03-24 14:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 3-5, 8, 10-14, 16-23, 25.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-17 13:22 Zamówienia Publiczne
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2, 6, 7, 15.

Informacja o unieważ [...].PDF

2023-02-10 14:15 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-10 09:30 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-07 14:46 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-02-07 09:45 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ 2
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10-02-2023 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Zmiana treści SWZ 2. [...].PDF

2023-02-07 09:44 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2023-02-06 14:19 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-02-06 09:47 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09-02-2023 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2023-02-06 09:46 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 10949