Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPiZP.2610.1.2023 Opracowanie ortofotomapy na podstawie zobrazowań satelitarnych [ORTO_SAT_2023]

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 31-01-2023 10:55:00
Placing offers : 08-03-2023 11:00:00
Offers opening : 08-03-2023 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E

2. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

3. Załącznik nr 9 do SWZ ESPD (JEDZ)

4. Materiał pomocniczy - formularze w wersji edytowalnej word


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E.pdf pdf 191.06 2023-01-31 10:55:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 3958.95 2023-01-31 10:55:00 Proceeding
3. Załacznik nr 9 do SWZ ESPD (JEDZ).xml xml 136.57 2023-01-31 10:55:00 Proceeding
4. Materiał pomocniczy - formularze w wersji edytowalnej word.docx docx 162.51 2023-01-31 10:55:00 Proceeding
1. Pismo z dn. 02.02.2023 r. - odpowiedź na pytanie.pdf pdf 202.77 2023-02-02 14:32:25 Public message
1A. SWZ_ORTO_SAT_Publikacja.pdf pdf 984.39 2023-02-02 14:32:25 Public message
2. Pismo z dn. 03.02.2023r. - zmiana SWZ.pdf pdf 1628.03 2023-02-08 09:43:52 Public message
2A. Sprostowanie ogłoszenie zmian opublikowane w Dz.U.U.E.pdf pdf 71.53 2023-02-08 09:43:52 Public message
2B. Materiał pomocniczy - zmieniony Załącznik nr 5 do SWZ w wersji edytowalnej word.docx docx 124.52 2023-02-08 09:43:52 Public message
3. Pismo z dn. 08.02.2023 r. - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 315.78 2023-02-08 09:51:21 Public message
4. Pismo z dn. 10.02.2023 r. - Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 309.51 2023-02-10 08:47:50 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ..pdf pdf 485.96 2023-02-21 15:23:47 Public message
2023-OJS040-113797-pl.pdf pdf 67.26 2023-02-24 09:08:50 Public message
Pismo do Wykonawców_zmiana TSO, TZO.pdf pdf 41.73 2023-02-24 09:08:50 Public message
Informacja z otwracia ofert.pdf pdf 419.78 2023-03-09 13:24:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2 zam..pdf pdf 962.22 2023-04-14 11:13:23 Public message

Announcements

2023-04-14 11:13 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-09 13:24 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwraci [...].pdf

2023-03-08 11:00 Buyer message Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedziba w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, działając na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie ortofotomapy na podstawie zobrazowań satelitarnych [ORTO_SAT_2023]” [numer referencyjny sprawy: DPiZP.2610.1.2023], zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8 500 000,00 zł brutto, w tym:
Na część nr 1 – obszar OB1, kwota gross wynosi 3 953 488,37 zł;
Na część nr 2 – obszar OB2, kwota gross wynosi 4 546 511,63 zł.
2023-02-24 09:08 Dział Zamówień Publicznych 1. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 2. Pismo z dnia 21.02.2023 r. znak ZP.27.DPiZP.2610.1.2023.BS.

2023-OJS040-113797-p [...].pdf

Pismo do Wykonawców_ [...].pdf

2023-02-21 15:23 Dział Zamówień Publicznych Pismo z dn. 21.02.2023 r., znak: ZP.28.DPiZP.2610.1.2023.BS - odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-02-10 08:47 Dział Zamówień Publicznych Pismo z dn. 10.02.2023 r., znak: ZP.23.DPiZP.2610.1.2023.BS - odpowiedzi na pytania

4. Pismo z dn. 10.02 [...].pdf

2023-02-08 09:51 Dział Zamówień Publicznych Pismo z dn. 08.02.2023 r., znak: ZP.22.DPiZP.2610.1.2023.BS - odpowiedzi na pytania

3. Pismo z dn. 08.02 [...].pdf

2023-02-08 09:43 Dział Zamówień Publicznych 1. Pismo z dn. 03.02.2023 r., znak: ZP.19.DPiZP.2610.1.2023.BS - odpowiedź na pytanie i zmiana SWZ.
2. Sprostowanie ogłoszenie zmian opublikowane w Dz.U.U.E. w dn. 08.02.2023 r.
3. Materiał pomocniczy - zmieniony Załącznik nr 5 do SWZ.

2. Pismo z dn. 03.02 [...].pdf

2A. Sprostowanie ogł [...].pdf

2B. Materiał pomocni [...].docx

2023-02-02 14:32 Dział Zamówień Publicznych 1. Pismo z dn. 02.02.2023 r., znak: ZP.18.DPiZP.2610.1.2023.BS - odpowiedź na pytanie
1A. SWZ w wersji PDF z możliwością przeszukiwania oraz kopiowania treści

1. Pismo z dn. 02.02 [...].pdf

1A. SWZ_ORTO_SAT_Pub [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2411