Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00068920/01 z dnia 2023-01-30 Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych - Etap II w ramach projektu pn. „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" (RZ.271.7.2023)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 30-01-2023 14:31:00
Placing offers : 10-02-2023 10:00:00
Offers opening : 10-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_30.01.2023 r.pdf pdf 174.44 2023-01-30 14:31:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 1131 2023-01-30 14:31:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 448.58 2023-01-30 14:31:00 Proceeding
TOM II SWZ_Projekt Umowy.pdf pdf 217.33 2023-01-30 14:31:00 Proceeding
TOM III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 191.42 2023-01-30 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Tomu III SWZ.pdf pdf 400.18 2023-01-30 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Tomu III SWZ.xls xls 99 2023-01-30 14:31:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_2023.02.01.pdf pdf 116.06 2023-02-01 10:06:12 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2023.02.03.pdf pdf 128.65 2023-02-03 13:15:46 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2023.02.06.pdf pdf 149.59 2023-02-06 11:59:01 Public message
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2023 r..pdf pdf 37.74 2023-02-06 11:59:01 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2023.02.07.pdf pdf 153.06 2023-02-07 15:14:09 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2023.02.08.pdf pdf 158.06 2023-02-08 14:47:08 Public message
Informacja o złozonych ofertach_2023.02.10.pdf pdf 242.87 2023-02-10 14:52:43 Public message
Informacja_PLATFORMA.pdf pdf 335.55 2023-03-07 14:10:46 Public message
Informacja_PLATFORMA.pdf pdf 255.34 2023-03-14 14:04:36 Public message
Informacja_PLATFORMA.pdf pdf 230.11 2023-03-16 15:27:21 Public message

Announcements

2023-03-16 15:27 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.03.2023 w zakresie Części VIII

Informacja_PLATFORMA [...].pdf

2023-03-14 14:04 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.03.2023 r. w zakresie Części I,III,VII

Informacja_PLATFORMA [...].pdf

2023-03-07 14:10 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2023 r. w zakresie Części II,IV,V,VI,VIII,IX

Informacja_PLATFORMA [...].pdf

2023-02-10 14:52 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o
złożonych ofertach" z dnia 10.02.2023 r.

Informacja o złozony [...].pdf

2023-02-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 454 413,01 PLN, z czego: cz. I - 33 940,00 PLN, cz. II - 74 960,17 PLN, cz. III - 47 034,60 PLN, cz. IV - 35 000,40 PLN, cz. V - 78 028,48 PLN, cz. VI - 21 050,00 PLN, cz. VII - 15 840,00 PLN, cz. VIII - 37 087,13 PLN, cz. IX - 111 472,23 PLN,
2023-02-08 14:47 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ "
z dnia 08.02.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2023-02-07 15:14 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ "z dnia 07.02.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2023-02-06 11:59 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił wyjaśnienia i zmianę treści SWZ z dnia 06.02.2023r. wraz z załącznikami.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-03 13:15 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ "z dnia 03.02.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2023-02-01 10:06 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia tresci SWZ "z dnia 01.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1790