Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP-IV.271.1.2023 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzów Śląski

Awatar Pracownika
Marcin Grabowski
Gmina Gorzów Śląski
Deadlines:
Published : 27-01-2023 10:48:00
Placing offers : 01-03-2023 10:00:00
Offers opening : 01-03-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.99 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - część 1 zamówienia.pdf pdf 291.3 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - część 2 zamówienia.pdf pdf 306.72 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
JEDZ - XML.xml xml 126.92 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
JEDZ- PDF.pdf pdf 88.43 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 947.95 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 198.85 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Wykaz narzędzi do części 1 zamówienia.pdf pdf 196.79 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Wykaz narzędzi do części 2 zamówienia.pdf pdf 185.68 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Umowa (projekt) do części 1 zamówienia.pdf pdf 242.17 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 1 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy - część 1.pdf pdf 176.73 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 10 - Umowa (projekt) do części 2 zamówienia.pdf pdf 247.28 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 1 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy - część 2.pdf pdf 177.21 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 11 - Zobowiązanie innego podmiotu.pdf pdf 221.51 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 12 - Oświadczenie Wykonawców - art. 117 ust. 4 ustawy PZP.pdf pdf 229.33 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 13 - Oswiadczenia wykonawcy- wykonawcow z art 125 ust 1.pdf pdf 304.84 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 14 - Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby z art. 125 ust 5 Pzp.pdf pdf 296.46 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - część 1 zamówienia.zip zip 372.49 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - część 2 zamówienia.zip zip 36.92 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Zał. nr 17 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych o oświadczeniu.pdf pdf 142.25 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
ZANR18~1.PDF PDF 141.54 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Załączniki - wersja edytowalna dla Wykonawcy.zip zip 455.43 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 727.25 2023-01-27 10:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 199.65 2023-03-01 13:25:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzytnsiejszej oferty.pdf pdf 240.69 2023-03-17 14:40:59 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 39.52 2023-04-14 10:22:14 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część 1 zamówienia.pdf pdf 55.59 2024-04-29 13:59:04 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część 2 zamówienia.pdf pdf 54.24 2024-04-29 13:59:04 Public message

Announcements

2024-04-29 13:59 Marcin Grabowski Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-04-14 10:22 Marcin Grabowski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-17 14:40 Marcin Grabowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-01 13:25 Marcin Grabowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-01 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 zamówienia - "Gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Gorzów Śląski" - 1.807.084,81 zł brutto.
Część 2 zamówienia - "Gospodarowanie odpadami z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 315.454,44 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 910