Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa linii sortowniczej w zakresie utrzymania czystości oraz wydzielania frakcji surowcowych z odpadów i balastu posortowniczego na terenie Z/I w Gotartowie/2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 27-01-2023 09:35:00
Placing offers : 01-03-2023 12:00:00
Offers opening : 01-03-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 84.24 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.19 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 360.8 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.73 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.51 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.52 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 40 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.15 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 18.13 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.29 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.67 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ- Projekt umowy wraz z załącznikami.7z 7z 352.38 2023-01-27 09:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ- Projekt umowy (modyfikacja) wraz z załącznikami.zip zip 358.8 2023-02-20 12:32:44 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - Platforma.pdf pdf 144.17 2023-02-20 12:39:01 Public message
Odpowiedź na pytania - Platforma.pdf pdf 37.62 2023-02-28 14:56:28 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 105.03 2023-03-01 13:32:45 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 70.58 2023-03-22 14:06:21 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 106.87 2023-05-26 09:44:15 Public message

Announcements

2023-05-26 09:44 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-22 14:06 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-03-01 13:32 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-03-01 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 200 000,00 zł / 5 166 000,00 zł brutto.
2023-02-28 14:56 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-02-20 12:39 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania.
Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy (modyfikacja) wraz z załącznikami, umieszczony jest w dokumentach postępowania na platformie zakupowej.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1132