Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 002/TT/2023 Wykonanie badań laboratoryjnych

Deadlines:
Published : 26-01-2023 10:58:00
Placing offers : 02-02-2023 11:00:00
Offers opening : 02-02-2023 11:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do przedstawienia oferty na "Wykonanie badań laboratoryjnych". Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie. Postępowanie prowadzone jest tylko
i wyłącznie na Platformie zakupowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz wymaganych dokumentów oraz wytyczne do składania ofert znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym. Ze względu na prowadzenie niniejszego postępowania przy wykorzystaniu platformy zakupowej Wykonawca składa ofertę w postaci skanów dokumentów, o których mowa w rozdziale VII. Wykonawca musi wypełnić każdą pozycję w Wykazie cenowym.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 604.45 2023-01-26 10:58:00 Proceeding
Załączniki od nr 1 do nr 3.docx docx 32.32 2023-01-26 10:58:00 Proceeding
Załączniki nr 4,6,7,8 do Zapytania ofertowego.docx docx 34.41 2023-01-26 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz cenowy.xlsx xlsx 18.44 2023-01-26 10:58:00 Proceeding
Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 211.74 2023-02-14 16:59:12 Public message

Announcements

2023-02-14 16:59 Mateusz Piechowiak Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udziele [...].pdf

2023-01-31 15:31 Mateusz Piechowiak W związku z pytaniem dotyczącym treści zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie: Jaki pobór średniodobowy ścieków możemy uwzględnić?
1. Za pomocą naszego autosamplera? Proszę o odpowiedź, czy spełniacie Państwo poniższe wymagania.
Aby skorzystać z tej opcji niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
- punkt pobierania ścieków zlokalizowany w granicach obszaru oczyszczalni / zakładu;
- teren oczyszczalni / zakładu powinien być ogrodzony;
- powinien być zapewniony dostęp do źródeł energii elektrycznej (230V) w odległości max. 100 m od punktu pobierania próbek;
- oczyszczalnia / zakład nie powinien pracować w systemie sekwencyjnym (SBR);
- zakres analiz powinien umożliwiać pobór próbek autosamplerem zgodny z normami. Wykluczenia: np. substancje lotne;
- minimalny poziom ścieków nie powinien przekraczać głębokości 5 m p.p.t.;
- poziom ścieków, liczony jako różnica między dnem kanału a lustrem ścieków przy najniższych stanach nie może być płytszy niż 5cm;
- ścieki powinny być wizualnie wolne od produktów ropopochodnych, tłuszczy, olei i innych substancji mogących działać destrukcyjnie na urządzenie;
- ścieki powinny być wolne od elementów mogących spowodować niedrożność sita pompy urządzenia, np. szmaty, papier, etc.;
- ścieki powinny charakteryzować się pH w zakresie 3-10.
Odpowiedź: Należy uwzględnić pobór średniodobowy. Zamawiający spełnia wszystkie przedstawione wymagania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 I część zamówienia Należy przenieść cenę z formularza ofertowego 1 service - (0)
2 II część zamówienia Należy przenieść cenę z formularza ofertowego 1 service - (0)
3 III część zamówienia Należy przenieść cenę z formularza ofertowego 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447