Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.272.1.2023.DA Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w miejscowości Balewo, gm. Mikołajki Pomorskie od km 4+670 do km 5+650

Deadlines:
Published : 26-01-2023 10:53:00
Placing offers : 10-02-2023 10:00:00
Offers opening : 10-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ.pdf pdf 442.11 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy.docx docx 42.54 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
2. Zalacznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie spełniania warunków i podstaw wykluczenia.docx docx 36.48 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
2A. Zalacznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie wspólnie ubiegających się.docx docx 31.21 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
3. Zalacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 32.67 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
4. Zalacznik nr 4 Wykaz robot.docx docx 30.98 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
4A. Zalacznik nr 4A Wykaz osób.docx docx 30.67 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
4B. Zalacznik nr 4B Doświadczenie kierownika budowy.docx docx 31.04 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
5. Zalacznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 32.41 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 354.62 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
7. Załącznik nr 7 do SWZ.zip zip 29200.03 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.27 2023-01-26 10:53:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 128.72 2023-02-10 10:00:38 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 156.06 2023-02-10 11:20:54 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 133.29 2023-02-15 10:30:26 Public message

Announcements

2023-02-15 10:30 Dominika Antoniak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-02-10 11:20 Dominika Antoniak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-10 10:00 Dominika Antoniak Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 610