Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-169/23/10/Z Dostawy wody mineralnej

Deadlines:
Published : 08-02-2023 09:33:00
Placing offers : 06-03-2023 11:00:00
Offers opening : 06-03-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 109.08 2023-02-08 09:33:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 43.53 2023-02-08 09:33:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 10LUT23.pdf pdf 79.24 2023-02-10 15:31:09 Public message
Pytania i odpowiedzi 10LUT23.docx docx 83.82 2023-02-10 15:31:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 53.12 2023-03-06 12:37:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 38.65 2023-03-06 12:37:48 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PZ).pdf pdf 97.69 2023-03-27 16:04:08 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PZ).docx docx 82.59 2023-03-27 16:04:08 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 35.73 2023-04-24 16:02:45 Public message

Announcements

2023-04-24 16:02 Jarosław Skiba Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-27 16:04 Jarosław Skiba Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].docx

2023-03-06 12:37 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2023-03-06 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 747 840,00 PLN brutto.
2023-02-10 15:31 Jarosław Skiba Pytania i odpowiedzi - 10LUT23

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 725