Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.3.2022 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - ETAP I

Arkadiusz Puchacz
Urząd Gminy Klukowo
Deadlines:
Published : 24-01-2023 15:30:00
Placing offers : 10-02-2023 12:00:00
Offers opening : 10-02-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IZP.271.2.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.36 2023-01-24 15:30:00 Proceeding
IZP.271.2.2023 SWZ.pdf pdf 764.16 2023-01-24 15:30:00 Proceeding
IZP.271.2.2023 Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.zip zip 673.04 2023-01-24 15:30:00 Proceeding
IZP.271.2.2023 PFU.zip zip 14946.4 2023-01-24 15:30:00 Proceeding
IZP.271.2.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 280.08 2023-02-10 12:53:49 Public message
Oferta Grupa Martin Sp. z o.o..zip zip 2704.56 2023-02-10 12:57:27 Public message
Oferta Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość Sp. j..zip zip 3473.55 2023-02-10 12:57:27 Public message
IZP.271.2.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty - strona.pdf pdf 287.36 2023-02-17 14:02:31 Public message
IZP.271.2.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 73.03 2023-03-01 12:18:29 Public message

Announcements

2023-03-01 12:18 Arkadiusz Puchacz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania. Plik w załączniku.

IZP.271.2.2023 Ogłos [...].pdf

2023-02-17 14:02 Arkadiusz Puchacz Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja w załączniku.

IZP.271.2.2023 Zawia [...].pdf

2023-02-10 12:57 Arkadiusz Puchacz Zamawiający udostępnia oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta Grupa Martin [...].zip

Oferta Szpańscy Jerz [...].zip

2023-02-10 12:53 Arkadiusz Puchacz Na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert. (plik w załączeniu)

IZP.271.2.2023 Infor [...].pdf

2023-02-10 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 10 450 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 751