Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 196/BZP-U.510.165.2022/MD Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2021 Etap VIII

Deadlines:
Published : 23-01-2023 11:29:00
Placing offers : 13-02-2023 12:00:00
Offers opening : 13-02-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.01.2023 r..pdf pdf 162.64 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 258.13 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
3.1 OPZ - część nr 1.pdf pdf 151.67 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
3.2 OPZ - część nr 2.pdf pdf 151.48 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
4.1 Projektowane postanowienia umowy - część nr 1.pdf pdf 706.68 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
4.2 Projektowane postanowienia umowy - część nr 2.pdf pdf 705.81 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
5.1 Zał. do OPZ - część nr 1.zip zip 177093.83 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
5.2 Zał. do OPZ - część nr 2.zip zip 148787.22 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 48.24 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
7. Wzór harmonogramu rzecz.-finansowego.xlsx xlsx 19.12 2023-01-23 11:29:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 07.02.2023 r..pdf pdf 88.54 2023-02-07 07:23:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.02.2023 r..pdf pdf 38.23 2023-02-07 07:23:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.02.2023 r.pdf pdf 158.67 2023-02-13 12:40:34 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz nr 2 z dnia 21.02.2023.pdf pdf 106.73 2023-02-21 14:04:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 z dnia 07.0.pdf pdf 106.71 2023-03-07 13:37:33 Public message
kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 117.5 2023-02-13 12:00:00 Public message

Announcements

2023-03-07 13:37 Monika Dubowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 zamówienia z dnia 07.03.2023 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-21 14:04 Monika Dubowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 zamówienia z dnia 21.02.2023 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-13 12:40 Monika Dubowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.02.2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-13 12:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kwota na sfinansowan [...].pdf

2023-02-07 07:23 Monika Dubowska Zmiana treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 07.02.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1177