Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.3.2023 Administrowanie oraz obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych w Stargardzie.

Honorata Siry-Jabłońska ZUK
Urząd Miejski Stargard Department: Zarząd Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 20-01-2023 20:34:00
Placing offers : 02-02-2023 10:00:00
Offers opening : 02-02-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Gmina Miasto Stargard - Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 135, w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne na Administrowanie oraz obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych w Stargardzie.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 749.34 2023-01-20 20:34:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS015-037555-pl.pdf pdf 110.82 2023-01-20 20:34:00 Proceeding
3a. SWZ ZALACZNIKI 1, 3-4.docx docx 43.63 2023-01-20 20:34:00 Proceeding
3c. SWZ ZALACZNIK 5 PROJEKT UMOWY.docx docx 91.05 2023-01-20 20:34:00 Proceeding
3b. SWZ ZALACZNIK 2 JEDZ.zip zip 81.5 2023-01-20 20:34:00 Proceeding
5. ODPOWIEDZI DO SWZ 27.01.2022-sig.pdf pdf 244.33 2023-01-27 16:53:21 Public message
6. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.99 2023-02-02 10:55:09 Public message
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 95.66 2023-02-06 08:29:26 Public message

Announcements

2023-02-06 08:29 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-02-02 10:55 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

6. Informacja z otwa [...].pdf

2023-02-02 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 1 900 000,00 zł brutto.
2023-01-27 16:53 Honorata Siry-Jabłońska ZUK Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania do SWZ.

5. ODPOWIEDZI DO SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420