Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/Kw-RB.2233.03.2023.PB Dostawa odbojnic ściennych/drzwiowych na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie

Przemysław Bilicki
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Department: Zakład Karny w Barczewie
Deadlines:
Published : 20-01-2023 14:28:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Karny w Barczewie oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy
  2. Zakład Karny w Barczewie zastrzega sobie prawo do:

a.       odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,

b.       prowadzenia negocjacji z wybranym/i wykonawcą/ami,

c.        przedłużenia terminu składania ofert,

d.        możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.

  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem unieważnić postępowanie lub wybrać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 89 5328721 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Odboje.docx docx 36.29 2023-01-20 14:28:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbojnice ścienne/drzwiowe typ zgodnie z załącznikiem

Odboje.docx

1 set Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - O udzieleniu zamówienie nie mogą się ubiegać wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlega wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 99