Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.5.2023 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części

Deadlines:
Published : 20-01-2023 12:40:00
Placing offers : 06-02-2023 09:00:00
Offers opening : 06-02-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.14 2023-01-20 12:40:00 Proceeding
SWZ 1.5.docx docx 137.14 2023-01-20 12:40:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy(3).docx docx 76.87 2023-01-20 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ(1).doc doc 171 2023-01-20 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-01-20 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy wraz z protokołem odbioru.docx docx 85.01 2023-01-20 12:40:00 Proceeding
ZAł. 2-6.zip zip 404.35 2023-01-20 12:40:00 Proceeding
Część nr 6- Automat myjąco-dezynfekujący- zmywarka laboratoryjna — MODYFIKACJA.docx docx 71.3 2023-01-27 13:55:21 Public message
wyjasnienia i zmiana tresci SWZ.doc doc 89 2023-01-27 13:55:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert .docx docx 53.77 2023-02-06 15:01:56 Public message
unieważnienie postępowania w cz 1 i 4.DOC DOC 53.05 2023-02-15 12:24:49 Public message
unieważnienie postępowania w cz 4 — sprostowanie.DOC DOC 55.01 2023-02-16 13:29:06 Public message
Informacja o wynikach w części 3.rtf rtf 329.16 2023-03-14 12:37:24 Public message
Informacja o wynikach w części 5.rtf rtf 337.67 2023-03-14 13:48:28 Public message
Informacja o wynikach w części 2.rtf rtf 329.1 2023-03-17 14:20:33 Public message
Informacja o wynikach w części 6.rtf rtf 337.85 2023-03-28 10:57:21 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 175.86 2023-05-19 10:13:13 Public message

Announcements

2023-05-19 10:13 Agata Rekuć ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-28 10:57 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 6

Informacja o wynikac [...].rtf

2023-03-17 14:20 Agata Rekuć informacja o wyniku w części 2

Informacja o wynikac [...].rtf

2023-03-14 13:48 Agata Rekuć informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5

Informacja o wynikac [...].rtf

2023-03-14 12:37 Agata Rekuć informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3

Informacja o wynikac [...].rtf

2023-02-16 13:29 Agata Rekuć Sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w części 4

unieważnienie postęp [...].DOC

2023-02-15 12:24 Agata Rekuć Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 4

unieważnienie postęp [...].DOC

2023-02-06 15:01 Agata Rekuć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-06 09:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia - 354 880,21 zł gross w tym:
Część nr 1: Zestaw do Western Blot wraz z systemem do wizualizacji – 137 615,11 zł
Część nr 2: Czytnik mikropłytek z pomiarem absorbancji – 59 824,50 zł
Część nr 3: Zamrażarka niskotemperaturowa – 64 562,70 zł
Część nr 4: Wirówka laboratoryjna z funkcją chłodzenia – 24 969,60 zł
Część nr 5: Waga analityczna – 25 842,30 zł
Część nr 6: Automat myjąco-dezynfekujący- zmywarka laboratoryjna – 42 066,00 zł
2023-01-27 13:55 Agata Rekuć Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Część nr 6- Automat [...].docx

wyjasnienia i zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1061