Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSiR/1/2023 Zakup energii elektrycznej dla Hotelu i Hali Sportowej z siedzibą ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie

Deadlines:
Published : 19-01-2023 21:05:00
Placing offers : 27-01-2023 10:00:00
Offers opening : 27-01-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym” na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację dostaw związanych z realizacją zadania" „Zakup energii elektrycznej dla Hotelu i Hali Sportowej z siedzibą ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie"
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. Zapytanie ofertowe.pdf pdf 425.24 2023-01-19 21:05:00 Proceeding
3. Formularz ofertowy ENERGIA HALA i HOTEL.docx docx 34.94 2023-01-19 21:05:00 Proceeding
3a. zał. nr 1a do zapytania ofertowego.pdf pdf 162.04 2023-01-19 21:05:00 Proceeding
4. Projekt Umowy.pdf pdf 4011.62 2023-01-19 21:05:00 Proceeding
5. Odpowiedzi na pytania 25.01.2023r..pdf pdf 634.58 2023-01-25 20:19:05 Public message
5a. Załącznik nr 6 OSiR - HOTEL I Hala — zmiana od 03.01.2023.xlsx xlsx 12.14 2023-01-25 20:19:05 Public message

Announcements

2023-01-25 20:19 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi na złożone pytania.

5. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

5a. Załącznik nr 6 O [...].xlsx

2023-01-24 12:20 Honorata Siry-Jabłońska W związku z otrzymanymi pytaniami do przedmiotowego postępowania Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe nastąpi w późniejszym komunikacie. W związku z tym wydłuża się termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2023 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2023 r. o godzinie 10:05.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zużycie Taryfa C21 Ze względu na ograniczenia formularza Zamawiający nie ma możliwości edytowania zmienionej ilości MWh. W konsekwencji udzielonych w dniu 25.01.2023 odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego Zamawiający zwraca uwagę, że prawidłowa ilość to 55,1 MWh. Wykonawca winien w miejscu ceny wpisać cenę jednostkową 1 MWh przy zamówieniu o wielkości 55,1 MWh. Wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy będzie kwota podana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. 66.1 MWh - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2572 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 414