Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZD.272.2.2023.MW Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania

Marzena Wieczorek
Powiat Gryfiński Department: Wydział Zarządzania Drogami
Deadlines:
Published : 19-01-2023 13:19:00
Placing offers : 27-01-2023 10:00:00
Offers opening : 27-01-2023 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 2 do SWZ oswiadczenie o spełnieniu warunkow i niepodleganiu wykluczenia..rtf rtf 122.24 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ wzor zobowiazania..rtf rtf 116.89 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
zał. Nr 1a - formularz oferty.doc doc 90 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
zał. Nr 1b - formularz oferty.doc doc 87.5 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
zał. nr 8 umowa.doc doc 141 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa..doc doc 63.5 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 38 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 33.5 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.09 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
SWZ.docx docx 65.19 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
załacznik nr 7 a opis przedmiotu zamówienia zad I.doc doc 86.5 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
załacznik nr 7 b opis przedmiotu zamówienia zad II .doc doc 82 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 9 SST.doc doc 64.5 2023-01-19 13:19:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 448.32 2023-01-27 12:34:43 Public message
otwarcie ofert zalacznik nr 1.pdf pdf 420.38 2023-01-27 12:34:43 Public message
otwarcie ofert zalacznik nr 1 poprawiony.pdf pdf 420.5 2023-01-27 13:12:15 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 529.92 2023-02-16 13:58:11 Public message
zestawienie ocenionych ofert.pdf pdf 569.58 2023-02-16 13:58:11 Public message

Announcements

2023-02-16 13:58 Marzena Wieczorek W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

informacja o wyborze [...].pdf

zestawienie oceniony [...].pdf

2023-01-27 13:12 Marzena Wieczorek W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert

otwarcie ofert zalac [...].pdf

2023-01-27 12:34 Marzena Wieczorek W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

otwarcie ofert zalac [...].pdf

2023-01-27 10:00 Buyer message Działając na postawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie 590 000,00 zł brutto, w tym:
zad. I – 192 000,00 zł brutto,
zad. II – 398 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461