Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-01/23 Dostawy leków - AE/ZP-27-01/23

Deadlines:
Published : 18-01-2023 14:46:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 -  Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy  

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 78.5 2023-01-18 14:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.26 2023-01-18 14:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 710.94 2023-01-18 14:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 33 2023-01-18 14:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 31.5 2023-01-18 14:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 34.5 2023-01-18 14:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 44 2023-01-18 14:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42.5 2023-01-18 14:46:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 308.1 2023-01-23 11:01:49 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 546.62 2023-01-23 13:56:24 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.95 2023-01-26 09:08:28 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 286.83 2023-01-26 10:54:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 160.16 2023-02-10 12:23:04 Public message

Announcements

2023-02-10 12:23 Zamówienia Publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-01-26 10:54 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2023-01-26 09:08 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-23 13:56 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2023-01-23 11:01 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 678