Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.9.2023 Budowa drogi gminnej w m. Wełnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00042411/01 z dnia 2023-01-18

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 18-01-2023 20:00:00
Placing offers : 03-02-2023 09:00:00
Offers opening : 03-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PT+SST.zip zip 57139.15 2023-01-18 20:00:00 Proceeding
SWZ_18.01.2023.pdf pdf 494.12 2023-01-18 20:00:00 Proceeding
umowa_wzór-1.pdf pdf 830.34 2023-01-18 20:00:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 176.5 2023-01-18 20:00:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00042411 01 z dnia 2023-01-18.pdf pdf 117.27 2023-01-18 20:00:00 Proceeding
SWZ_18.01.2023 zmiana z 31.01.2023.pdf pdf 497.68 2023-01-31 20:46:16 Public message
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00074034 01 z dnia 2023-01-31 - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 42.52 2023-01-31 20:46:16 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 224.78 2023-02-03 14:25:15 Public message
wybór_oferty_28.02.2023.pdf pdf 74.92 2023-02-28 08:10:48 Public message

Announcements

2023-02-28 08:10 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa drogi gminnej w m. Wełnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

AR-TOR Zbigniew Filipiak
Mnichowo 7 62-200 Gniezno
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.
Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy którzy otrzymali następującą liczbę punktów - zestawienie w załączniku.

wybór_oferty_28.02.2 [...].pdf

2023-02-03 14:25 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączniku

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-02-02 21:42 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 1 000 000 zł gross w 2023 r oraz 1 000 000 zł gross w 2024 r
2023-01-31 20:46 Martyna Wolniewicz Poniżej pytanie zadane do postępowania:
1. Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie nawierzchni z kostki betonowej pełnej o długości co najmniej 600 m.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w SWZ oraz termin składania ofert na 3.02.2023 r.

SWZ_18.01.2023 zmian [...].pdf

Ogłoszenie nr 2023 B [...].pdf

2023-01-25 11:51 Krzysztof Kaźmierski Pytanie do postępowania (1)
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy oraz nawierzchni pobocza?
odpowiedź
Nie

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1482