Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zam. publ. nr 05/2023 Dostawa elektronicznych elementów aktywnych i mechanicznych (diody, tranzystory, el. dystansowe, światłowody) oraz podzespoły kwarcowe.

Deadlines:
Published : 18-01-2023 12:20:00
Placing offers : 31-01-2023 12:00:00
Offers opening : 31-01-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
05-2023 Formularz kosztorysu ofertowego diody i tranzystory.xls xls 39 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
05-2023-Formularz oswiadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.doc doc 34.5 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
05-2023-Formularz oswiadczenia-dot-grupy-kapitalowej.doc doc 34 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
05-2023-Formularz oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc doc 32.5 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
05-2023-Formularz-oferty.doc doc 61.5 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
05-2023-Formularz-oswiadczenia-dot-rodo-form-of-the-statement-concerning-gdpr.doc doc 33 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
05-2023-Projekt umowy.doc doc 54.5 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
05-2023-Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ)2.doc doc 118 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
05-2023-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc doc 67 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.74 2023-01-18 12:20:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ, przedłużenie terminu składania ofert.docx docx 15.97 2023-01-23 09:42:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.27 2023-01-23 09:42:44 Public message
05-2023-Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ)2.doc doc 118.5 2023-01-23 09:42:44 Public message
Zmieniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik 1 SWZ.docx docx 14.93 2023-01-23 11:15:11 Public message
05-2023-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc doc 67.5 2023-01-23 11:15:11 Public message
05-2023-Informacje-z-sesji-otwarcia-ofert.doc doc 34.5 2023-01-31 13:46:37 Public message
05_2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 250.04 2023-02-01 12:54:07 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 48.64 2023-02-03 11:06:32 Public message

Announcements

2023-02-03 11:06 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-01 12:54 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05_2023 Zawiadomieni [...].pdf

2023-01-31 13:46 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje z sesji otwarcia ofert.

05-2023-Informacje-z [...].doc

2023-01-31 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi (netto): 126 000 zł
2023-01-23 11:15 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuje zmieniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik 1 SWZ

Zmieniony Szczegółow [...].docx

05-2023-Szczegółowy [...].doc

2023-01-23 09:42 Agnieszka Sztajerwald-Szymańska Szanowni Państwo, Zamawiający przekazuje zmianę treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużenie terminu składania ofert

Modyfikacja SWZ, prz [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

05-2023-Specyfikacja [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 636