Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/2023/GMT Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach KWP zs. w Radomiu i jednostkach garnizonu mazowieckiego.

Deadlines:
Published : 18-01-2023 12:10:00
Placing offers : 25-01-2023 08:00:00
Offers opening : 25-01-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Postepowanie zawiera siedem odrębnych  zadań:

Zad.nr 1 - KWP zs w Radomiu- obiekty w Radomiu

Zad.nr 2 - KMP w Radomiu i jednostki podległe

Zad.nr 3 - Okręg radomski

Zad.nr 4 - Okręg ciechanowski

Zad nr 5 - Okręg ostrołęcki

Zad.nr 6 - Okręg płocki

Zad.nr 7 - Okręg siedlecki

Istnieje możliwość składania ofert na odrębne zadania

Wzór umowy do akceptacji

1. Zamawiający: KWP zs. w Radomiu

2. Wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt dojazdu do obiektów leżą po stronie Wykonawcy

3. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

4. Warunki płatności - przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT

5. Osoba do kontaktu: Anna Grzegorczyk tel. 47 701 29-58

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 47 701 29-58  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.pdf pdf 812.71 2023-01-18 12:10:00 Proceeding
Oświadczenie sankcje.doc doc 10.5 2023-01-18 12:10:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 812.71 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
Zadanie nr 1 - KWP.ods ods 20.63 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
Zadanie nr 2 - KMP Radom.ods ods 17.26 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
wzór umowy.pdf pdf 812.71 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
wzór umowy.pdf pdf 812.71 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
Zadanie nr 3 okręg radomski.ods ods 17.06 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
wzór umowy.pdf pdf 812.71 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
Zadanie nr 4 okręg ciechanowski.ods ods 17.3 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
wzór umowy.pdf pdf 812.71 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
Zadanie nr 5- okręg ostrołęcki.ods ods 16.78 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
wzór umowy.pdf pdf 812.71 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
Zadanie nr 6 okręg płocki.ods ods 18.39 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
wzór umowy.pdf pdf 812.71 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order
Zadanie nr 7 -okręg siedlecki.ods ods 18.42 2023-01-18 12:10:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie nr 1 Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego (KWP zs w Radomiu -obiekty w Radomiu)

wzór umowy.pdf

Zadanie nr 1 - KWP.o [...].ods

1 set - (0)
2 Zadanie nr 2 Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego- KMP w Radomiui jednostki podległe

Zadanie nr 2 - KMP R [...].ods

wzór umowy.pdf

1 set - (0)
3 Zadanie nr 3 Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego - okręg radomski

wzór umowy.pdf

Zadanie nr 3 okręg r [...].ods

1 set - (0)
4 Zadanie nr 4 Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego okręg ciechanowski

wzór umowy.pdf

Zadanie nr 4 okręg c [...].ods

1 set - (0)
5 Zadanie nr 5 Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego - okręg ostrołęcki

wzór umowy.pdf

Zadanie nr 5- okręg [...].ods

1 set - (0)
6 Zadanie nr 6 Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego - okręg płocki

wzór umowy.pdf

Zadanie nr 6 okręg p [...].ods

1 set - (0)
7 Zadanie nr 7 Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego - okręg siedlecki

wzór umowy.pdf

Zadanie nr 7 -okręg [...].ods

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury - zgodnie z umową. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdu do obiektów po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - "Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)" Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 326