Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 1/2023 Dostawa oleju napędowego w 2023 r.

Deadlines:
Published : 17-01-2023 14:47:00
Placing offers : 25-01-2023 11:00:00
Offers opening : 25-01-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- dostawa oleju napędowego w 2023 r-sig.pdf pdf 1635.21 2023-01-17 14:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.38 2023-01-17 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 278.22 2023-01-17 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 273.18 2023-01-17 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 270.59 2023-01-17 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1168.13 2023-01-17 14:47:00 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 882.82 2023-01-26 09:59:25 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 890.2 2023-02-01 14:40:55 Public message

Announcements

2023-02-01 14:40 Robert Jaworski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-26 09:59 Robert Jaworski Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621