Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/042/22 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: Część I: „Montaż urządzeń ułatwiających otwieranie ciężkich drzwi w budynkach UEP”, Część II: „Instalacja systemu powiadamiania /przywoływania pomocy dla osób niepełnosprawnych w budynkach UEP” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń

Deadlines:
Published : 17-01-2023 12:41:00
Placing offers : 31-01-2023 08:00:00
Offers opening : 31-01-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP-042-22 ogłoszenie.pdf pdf 133.42 2023-01-17 12:41:00 Proceeding
ZP-042-22 projekt umowy.docx docx 2101 2023-01-17 12:41:00 Proceeding
ZP-042-22 SWZ.docx docx 2095.39 2023-01-17 12:41:00 Proceeding
ZP-042-22 Załączniki 1-4.docx docx 30.17 2023-01-17 12:41:00 Proceeding
ZT drzwi - rzuty budynków.zip zip 714.18 2023-01-17 12:41:00 Proceeding
ZT drzwi_korekta.docx docx 15205.87 2023-01-19 09:51:53 Public message
ZT przywoływanie_korekta.docx docx 31.19 2023-01-19 09:51:53 Public message
ZP-042-22 zmiana terminu.doc doc 2061.5 2023-01-25 15:16:50 Public message
ZP-042-22 ogloszenie o zmianie terminu.pdf pdf 36.93 2023-01-25 15:23:56 Public message
ZP-042-22 odpowiedzi na pytania.doc doc 2097.5 2023-01-27 14:53:39 Public message
ZP-042-22 Wynik.docx docx 47.74 2023-02-03 13:04:43 Public message

Announcements

2023-02-03 13:04 Zamówienia Publiczne Wynik postępowania

ZP-042-22 Wynik.docx

2023-01-31 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia następuąjce kwoty: część I: 30.000 zł brutto, część II: 20.000 zł brutto.
2023-01-27 14:53 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

ZP-042-22 odpowiedzi [...].doc

2023-01-25 15:23 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o zmianie terminu

ZP-042-22 ogloszenie [...].pdf

2023-01-25 15:16 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu skałdania i otwarcia ofert

ZP-042-22 zmiana ter [...].doc

2023-01-19 09:51 Zamówienia Publiczne Założenia techniczne

ZT drzwi_korekta.doc [...].docx

ZT przywoływanie_kor [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 529