Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/2023 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku i wyrobów do dializy nerkowej - dogrywka

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 16-01-2023 13:33:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 38.02 2023-01-16 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 114 2023-01-16 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 53.5 2023-01-16 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 43 2023-01-16 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.docx docx 16.76 2023-01-16 13:33:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0003437401 z dnia 2023-01-16.pdf pdf 231.5 2023-01-16 13:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 69.06 2023-01-16 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 54 2023-01-16 13:33:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 561.36 2023-01-24 14:52:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert 02 2023.pdf pdf 382.76 2023-01-26 14:53:42 Public message

Announcements

2023-01-26 14:53 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross (PLN):
Zadanie nr 1 - 24 003,00
Zadanie nr 2 - 10 681,20
Zadanie nr 3 - 20 563,20
Zadanie nr 4 - 14 968,80
Zadanie nr 5 - 19 094,40
Zadanie nr 6 - 2 430,00
Zadanie nr 7 - 147 798,00
Zadanie nr 8 - 85 050,00
Zadanie nr 9 - 158 004,00
Zadanie nr 10 - 36 288,00
Zadanie nr 11 - 9 720,00
Zadanie nr 12 - 27 720,36
Zadanie nr 13 - 24 408,00
Zadanie nr 14 - 2 376,00
Zadanie nr 15 - 75 465,00
Zadanie nr 16 - 16 416,00
2023-01-24 14:52 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 841