Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.2.2023 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2023.” – postępowanie IV

Gabriela Lemańska
Nadleśnictwo Dwukoły
Deadlines:
Published : 13-01-2023 09:52:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023 S 010-019598.pdf pdf 169.37 2023-01-13 09:52:00 Proceeding
SWZ na 2023 SA.270.2.2023.pdf pdf 461.81 2023-01-13 09:52:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ umowa wraz z załącznikami.7z 7z 1628.22 2023-01-13 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ opis standadu technologii wykonawstwa prac.7z 7z 2381.85 2023-01-13 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 13 Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców).pdf pdf 197.89 2023-01-13 09:52:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 1.I-1.II,4,5,5A,6-11.7z 7z 336.35 2023-01-13 09:52:00 Proceeding
Załączniki do SWZ nr 14, 15I-15II, 16I-16II.7z 7z 972.55 2023-01-13 09:52:00 Proceeding
Załączniki nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia dla I i II części.7z 7z 6828.26 2023-01-13 09:52:00 Proceeding
Informacja o terminie zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ (1).pdf pdf 111.96 2023-01-18 13:39:39 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 26.01.2023.pdf pdf 99.33 2023-01-26 09:09:55 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 26.01.2023r.pdf pdf 108.42 2023-01-26 10:40:40 Public message

Announcements

2023-01-26 10:40 Gabriela Lemańska Informacja z sesji otwarcia ofert 26.01.2023 r.

Informacja z sesji o [...].pdf

2023-01-26 09:09 Gabriela Lemańska Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 26.01.2023

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-18 13:39 Gabriela Lemańska Informacja o terminie zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o termini [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266