Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z obiektów i terenów publicznych gminy Mosina

Magdalena Rembalska
Gmina Mosina Department: BZP
Deadlines:
Published : 12-01-2023 14:05:00
Placing offers : 23-01-2023 12:00:00
Offers opening : 23-01-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 98.58 2023-01-12 14:05:00 Proceeding
2. SWZ-odpady t. publiczne.pdf pdf 5023.21 2023-01-12 14:05:00 Proceeding
3. SWZ - odpady t. publiczne (wersja edytowalna).zip zip 2979.64 2023-01-12 14:05:00 Proceeding
Obowiązujące załączniki nr 1 - 6 DO UMOWY - Zestawienie miejsc publicznych na których znajdują się pojemniki na odpady 2023.xlsx xlsx 35.04 2023-01-17 11:15:53 Public message
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ.pdf pdf 91.42 2023-01-17 11:15:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.68 2023-01-19 13:28:37 Public message
MODYFIKACJA SWZ.pdf pdf 97.3 2023-01-19 15:39:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia NR 2.pdf pdf 38.1 2023-01-19 15:39:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.68 2023-01-19 15:39:27 Public message
OBOWIĄZUJĄCY Formularz ofertowy.docx docx 32.93 2023-01-19 15:39:27 Public message
PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SWZ NR 2.pdf pdf 63.22 2023-01-19 17:50:38 Public message
PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SWZ NR 2.docx docx 43.02 2023-01-19 17:50:38 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 33.84 2023-01-20 08:34:54 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 29.68 2023-01-20 08:34:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert-odpady t. publ..pdf pdf 41.87 2023-01-23 16:50:57 Public message
Informacja o wyborze oferty-odpady t. publ..pdf pdf 66.51 2023-01-31 14:29:46 Public message

Announcements

2023-01-31 14:29 Magdalena Rembalska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-23 16:50 Magdalena Rembalska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-20 08:34 Magdalena Rembalska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-19 17:50 Magdalena Rembalska PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SWZ

PYTANIE I ODPOWIEDŹ [...].pdf

PYTANIE I ODPOWIEDŹ [...].docx

2023-01-19 15:39 Magdalena Rembalska MODYFIKACJA SWZ

MODYFIKACJA SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

OBOWIĄZUJĄCY Formula [...].docx

2023-01-19 13:28 Magdalena Rembalska OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-17 11:15 Magdalena Rembalska PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Obowiązujące załączn [...].xlsx

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

2023-01-17 11:11 Magdalena Rembalska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 714