Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BI.271.1.2023 "Rowerowy zaułek - zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu"

Joanna Pawliczak
Gmina Wąsosz
Deadlines:
Published : 11-01-2023 13:18:00
Placing offers : 26-01-2023 08:00:00
Offers opening : 26-01-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie z dnia 11.01.2023.pdf pdf 136.48 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 488.66 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 467 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx docx 89.37 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 536.5 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz robót.doc doc 456 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.doc doc 451.5 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf pdf 348.94 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt.7z 7z 11100.11 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Informacje dodatkowe.7z 7z 2334.13 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Kosztorys Ofertowy Wykonawcy.pdf pdf 91.72 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - STWiOR.7z 7z 2243.89 2023-01-11 13:18:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 157.41 2023-01-19 14:29:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.44 2023-01-26 10:28:46 Public message

Announcements

2023-01-26 10:28 Joanna Pawliczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania 105 504,68 zł netto.
2023-01-19 14:29 Joanna Pawliczak Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania w załączniku przekazuje odpowiedzi.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 492