Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZiF.271.5.2023 Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej w 2023 r.

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 11-01-2023 12:39:00
Placing offers : 19-01-2023 12:00:00
Offers opening : 19-01-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.43 2023-01-11 12:39:00 Proceeding
SWZ.doc doc 612.5 2023-01-11 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy.docx docx 70.5 2023-01-11 12:39:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane na wezwanie.zip zip 45.91 2023-01-11 12:39:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane z ofertą.zip zip 66.15 2023-01-11 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 90 2023-01-11 12:39:00 Criterion
Załącznik nr 1a do oferty - formularz cenowy.docx docx 26.53 2023-01-11 12:39:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 397.6 2023-01-19 13:11:39 Public message
Zawiadomienie.pdf pdf 307.04 2023-01-27 15:02:05 Public message

Announcements

2023-01-27 15:02 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie.pdf

2023-01-19 13:11 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-19 12:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 270 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Załącznik nr 1a do o [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449