Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.271.3.2023 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

Mariola Darkowska
Gmina Winnica
Deadlines:
Published : 10-01-2023 15:19:00
Placing offers : 18-01-2023 09:00:00
Offers opening : 18-01-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 132.69 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
swz stołówka 2023.pdf pdf 680.14 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
Zal nr 2 formularz.doc doc 72.5 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
Załącznik 1a do 1 f.xlsx xlsx 31.43 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do swz.docx docx 26.77 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 25.64 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 294.63 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ projekt umowy.pdf pdf 608.63 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 22.18 2023-01-10 15:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #714022.pdf pdf 218.74 2023-01-18 11:37:19 Public message
Informacja z otwarcia korekta - Postępowanie #714022.pdf pdf 219.03 2023-01-26 14:49:27 Public message
informacja o wyborze oferty IS.271.3.2023.pdf pdf 523.26 2023-02-03 08:35:06 Public message

Announcements

2023-02-03 08:35 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację o wyborze oferty oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu na zamówienie: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-26 14:49 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza korektę informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-18 11:37 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-18 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - 330.000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 499