Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

Anna Cićkowska
Miasto Ostrołęka Department: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 10-01-2023 12:28:00
Placing offers : 12-01-2023 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce informuje o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe odpady medyczne.pdf pdf 812.59 2023-01-10 12:28:00 Proceeding
Formularz ofertowy odpady medyczne.pdf pdf 595.1 2023-01-10 12:28:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy odpady medyczne.pdf pdf 776.38 2023-01-10 12:28:00 Proceeding
Klauzula RODO.pdf pdf 599.32 2023-01-10 12:28:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do postępowania 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Wykonawca wypełni formularz ofertowy i załączy jako ofertę do postępowania. Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury nie obarczonej błędami. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od 01.03.2023 r do 29 lutego 2024 roku od podpisania umowy na realizację zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wpis do rejestru uprawniający do prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia - Wykonawca dostarczy aktualny wpis przed podpisaniem umowy na świadczenie usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Decyzja o unieszkodliwianiu i utylizacji odpadów medycznych w uprawnionym zakładzie - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną decyzję przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję (0)
6 Aktualna decyzja zezwalająca na zbieranie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów medycznych - Wykonawca dostarczy aktualną decyzję przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Wykonawca oświadczy, że kierowcy posiadają aktualne zaświadczenie ADR dla pojazdów przeznaczonych do wykonania niniejszej usługi - Wykonawca dostarczy oświadczenie przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję. (0)
8 Wykonawca zintegruje się z Zamawiającym w systemie BDO - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 119