Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/TI/2023 Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium PWiK Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 10-01-2023 11:00:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytanie ofertowe.pdf pdf 964.35 2023-01-10 11:00:00 Proceeding
2. Wzór umowy.pdf pdf 486.61 2023-01-10 11:00:00 Proceeding
3. Program funkcjonalno - użytkowy.pdf pdf 19741.68 2023-01-10 11:00:00 Proceeding
4. Zapytanie ofertowe - Formularze edytowalne.doc doc 98 2023-01-10 11:00:00 Proceeding
wyjaśnienia z dnia 13.01.2023 rPZ.pdf pdf 280.49 2023-01-13 12:00:50 Public message
zmiana z dnia 13.01.2023 rPZ.pdf pdf 151.41 2023-01-13 12:02:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert 26.01.2023 r..pdf pdf 263.63 2023-01-26 09:55:06 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27.01.2023r.pdf pdf 98.34 2023-01-27 09:39:03 Public message

Announcements

2023-01-27 09:39 Karina Prychoda Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-26 09:55 Karina Prychoda Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 55.320,14 PLN.
2023-01-13 12:02 Karina Prychoda Zmiana z dnia 13.01.2023 r.

zmiana z dnia 13.01. [...].pdf

2023-01-13 12:00 Karina Prychoda Wyjaśnienia z dnia 13.01.2023 r.

wyjaśnienia z dnia 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406