Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPI.271.1.2023 Budowa drogi gminnej Sojkówek – Ocięte

Katarzyna WIECHOWSKA
Gmina Sadowne
Deadlines:
Published : 10-01-2023 09:46:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3.2. SWZ.pdf pdf 455.99 2023-01-10 09:46:00 Proceeding
3.3. Załączniki 1-8 do SWZ.pdf pdf 291.09 2023-01-10 09:46:00 Proceeding
3.3. Załączniki 1-8 do SWZ.docx docx 37.02 2023-01-10 09:46:00 Proceeding
3.5. Załącznik nr 9 - Projekt umowy.pdf pdf 383.2 2023-01-10 09:46:00 Proceeding
3.4. Załącznik nr 10 - Przedmiar robót.pdf pdf 247.38 2023-01-10 09:46:00 Proceeding
3.6. Załącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna.rar rar 42472.04 2023-01-10 09:46:00 Proceeding
3.1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.21 2023-01-10 09:54:08 Proceeding
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 45.47 2023-01-18 08:52:48 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 37.73 2023-01-25 19:52:56 Proceeding
4.2. Wyjaśnienie.pdf pdf 175.67 2023-01-18 08:51:15 Public message
4.4. Wyjaśnienie 2.pdf pdf 234.71 2023-01-19 10:22:30 Public message
4.6. Wyjaśnienie 3.pdf pdf 186.62 2023-01-20 15:51:03 Public message
4.8. Wyjaśnienie 4.pdf pdf 164.87 2023-01-24 08:19:37 Public message
8. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.79 2023-01-26 09:41:10 Public message
7. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 126.91 2023-01-26 09:00:00 Public message

Announcements

2023-01-26 09:41 Katarzyna WIECHOWSKA Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja z otwa [...].pdf

2023-01-26 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

7. Informacja o kwoc [...].pdf

2023-01-24 08:19 Katarzyna WIECHOWSKA Odpowiedzi na pytania 4

4.8. Wyjaśnienie 4.p [...].pdf

2023-01-20 15:51 Katarzyna WIECHOWSKA Odpowiedzi na pytania 3

4.6. Wyjaśnienie 3.p [...].pdf

2023-01-19 10:22 Katarzyna WIECHOWSKA
Odpowiedzi na pytania 2

4.4. Wyjaśnienie 2.p [...].pdf

2023-01-18 08:51 Katarzyna WIECHOWSKA Wyjaśnienie na pytania

4.2. Wyjaśnienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 674