Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/1/23 Budowa placu (miejsce rozdrabniania odpadów z murem oporowym, miejsce magazynowania odpadów, miejsce postoju samochodów zatrzymanych) przy ulicy Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 12-01-2023 13:16:00
Placing offers : 01-02-2023 10:00:00
Offers opening : 01-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.14 2023-01-12 13:16:00 Proceeding
1_SWZ budowa placu.pdf pdf 891.38 2023-01-12 13:16:00 Proceeding
1_załączniki 2 - 4.docx docx 30.84 2023-01-12 13:16:00 Proceeding
dokumentacja projektowa.zip zip 150460.89 2023-01-12 13:16:00 Proceeding
1_Zawiadomienie odpowiedzi na pytania.pdf pdf 56.08 2023-01-17 11:05:30 Public message
1_Zawiadomienie odpowiedzi na pytania_.pdf pdf 143.32 2023-01-17 11:05:30 Public message
pytanie 1 - przedmiary.zip zip 15.55 2023-01-17 11:05:30 Public message
1_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.03 2023-01-27 13:35:40 Public message
1_Zawiadomienie odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1335.32 2023-01-27 13:35:40 Public message
1_Zawiadomienie odpowiedzi na pytania_.pdf pdf 391.5 2023-01-27 13:35:40 Public message
D-03.1 PRZEKROJE TYPOWE bez krat.dwg dwg 1257.91 2023-01-27 13:35:40 Public message
D-03.1 PRZEKROJE TYPOWE bez krat.pdf pdf 158.69 2023-01-27 13:35:40 Public message
dwg.zip zip 12060.76 2023-01-27 13:35:40 Public message
odbojnica - karta.pdf pdf 104.6 2023-01-27 13:35:40 Public message
1_Informacja.pdf pdf 270.65 2023-01-31 14:06:45 Public message
1_Informacja_.pdf pdf 142.02 2023-01-31 14:06:45 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 358.79 2023-02-01 12:47:56 Public message
1_informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 182.05 2023-02-01 12:47:56 Public message
1_informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 88.39 2023-02-27 13:29:13 Public message
1_informacja o unieważnieniu postępowania_.pdf pdf 142.02 2023-02-27 13:29:13 Public message
1_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 50.02 2023-03-08 09:06:10 Public message

Announcements

2023-03-08 09:06 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura/ZP/TP/1/23_Ogłoszenie o wyniku postępowania

1_ogłoszenie o wynik [...].pdf

2023-02-27 13:29 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/1/23_Informacja o unieważnieniu postępowania

1_informacja o uniew [...].pdf

1_informacja o uniew [...].pdf

2023-02-01 12:47 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/1/23_Informacja z otwarcia ofert

1_Informacja z otwar [...].pdf

1_informacja z otwar [...].pdf

2023-02-01 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 3.809.116,00 złotych brutto
2023-01-31 14:06 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/1/23_Informacja

1_Informacja.pdf

1_Informacja_.pdf

2023-01-27 13:35 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/1/23_ Zawiadomienie odpowiedzi na pytania, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1_ogłoszenie o zmian [...].pdf

1_Zawiadomienie odpo [...].pdf

1_Zawiadomienie odpo [...].pdf

D-03.1 PRZEKROJE TYP [...].dwg

D-03.1 PRZEKROJE TYP [...].pdf

dwg.zip

odbojnica - karta.pd [...].pdf

2023-01-17 11:05 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/1/23_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania

1_Zawiadomienie odpo [...].pdf

1_Zawiadomienie odpo [...].pdf

pytanie 1 - przedmia [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1508