Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GUM2023 ZP0001 Dostawa sprzętu laboratoryjnego, chłodziarko zamrażalki i zbiornika do przechowywania próbek w ciekłym azocie w 8 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 05-01-2023 10:18:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ GUM2023 ZP0001.pdf pdf 498.14 2023-01-05 10:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 213.61 2023-01-05 10:18:00 Proceeding
zał. 1- formularz ofertowy.docx docx 33.89 2023-01-05 10:18:00 Proceeding
zał. 2- oświadczenie.doc doc 94 2023-01-05 10:18:00 Proceeding
zał. 3- pakiet 1-8.7z 7z 162.33 2023-01-05 10:18:00 Proceeding
zał. 4- projekt umowy.pdf pdf 324.5 2023-01-05 10:18:00 Proceeding
zał. 5- formularz cenowy.docx docx 19.7 2023-01-05 10:18:00 Proceeding
zał. 6- oświadczenie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r..doc doc 85 2023-01-05 10:18:00 Proceeding
zał. 3- Pakiet 1.docx docx 36.5 2023-01-09 09:39:59 Public message
zał. 3- Pakiet 2.docx docx 20.95 2023-01-09 09:39:59 Public message
zał. 3- Pakiet 3.docx docx 28.41 2023-01-09 09:39:59 Public message
zał. 3- Pakiet 4.docx docx 35.5 2023-01-09 09:39:59 Public message
zał. 3- Pakiet 5.docx docx 40.34 2023-01-09 09:39:59 Public message
zał. 3- Pakiet 6.doc doc 89 2023-01-09 09:39:59 Public message
zał. 3- Pakiet 7.doc doc 87.5 2023-01-09 09:39:59 Public message
zał. 3- Pakiet 8.doc doc 94.5 2023-01-09 09:39:59 Public message
ogłoszenie o zmianie_11.01.2023.pdf pdf 36.38 2023-01-11 11:02:21 Public message
Odpowiedzi_11.01.2023.docx docx 130.23 2023-01-11 11:02:21 Public message
ogłoszenie o zmianie_12.01.2023.pdf pdf 36.28 2023-01-12 12:33:32 Public message
SWZ GUM2023 ZP0001- modyfikacja z dnia 12.01.2023.pdf pdf 498.07 2023-01-12 12:33:32 Public message
Odpowiedzi_12.01.2023.docx docx 128.71 2023-01-12 12:33:32 Public message
Odpowiedzi+modyfikacja_13.01.2023.docx docx 128.58 2023-01-13 11:00:44 Public message
zał. 3- pakiet 7- modyfikacja z dnia 13.01.2023.doc doc 87 2023-01-13 11:00:44 Public message
SWZ GUM2023 ZP0001- modyfikacja z dnia 13.01.2023.pdf pdf 491.71 2023-01-13 11:00:44 Public message
ogłoszenie o zmianie_13.01.2023.pdf pdf 38.79 2023-01-13 11:00:44 Public message
zestawienie ofert.docx docx 29.34 2023-01-25 12:04:16 Public message

Announcements

2023-01-25 12:04 Małgorzata Święcicka Zestawienie ofert.

zestawienie ofert.do [...].docx

2023-01-25 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 162 893,69 zł gross w tym:
Pakiet 1- 55 500,00 zł
Pakiet 2- 35 000,00 zł
Pakiet 3- 9 585,08 zł
Pakiet 4- 2 468,61 zł
Pakiet 5- 9 840,00 zł
Pakiet 6- 30 000,00 zł
Pakiet 7- 4 500,00 zł
Pakiet 8- 16 000,00 zł
2023-01-13 11:00 Paulina Kowalska Odpowiedzi_13.01.2023

Odpowiedzi+modyfikac [...].docx

zał. 3- pakiet 7- mo [...].doc

SWZ GUM2023 ZP0001- [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-12 12:33 Paulina Kowalska Odpowiedzi_12.01.2023

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ GUM2023 ZP0001- [...].pdf

Odpowiedzi_12.01.202 [...].docx

2023-01-11 11:02 Paulina Kowalska Odpowiedzi_11.01.2023

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi_11.01.202 [...].docx

2023-01-09 09:39 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny udostępnia załącznik nr 3.

zał. 3- Pakiet 1.doc [...].docx

zał. 3- Pakiet 2.doc [...].docx

zał. 3- Pakiet 3.doc [...].docx

zał. 3- Pakiet 4.doc [...].docx

zał. 3- Pakiet 5.doc [...].docx

zał. 3- Pakiet 6.doc

zał. 3- Pakiet 7.doc

zał. 3- Pakiet 8.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1309