Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.11.2022 Dostawa urządzeń sieciowych wraz z akcesoriami i licencjami dla Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej

Aldona Korba-Jończyk
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 04-01-2023 18:06:00
Placing offers : 14-02-2023 12:00:00
Offers opening : 14-02-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2023-OJS003-004941-pl.pdf pdf 156.75 2023-01-04 18:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 616.29 2023-01-04 18:06:00 Proceeding
JEDZ espd-request.zip zip 83.57 2023-01-04 18:06:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 349.15 2023-01-04 18:06:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 530 2023-01-26 16:18:54 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - PPU.pdf pdf 196.37 2023-01-26 16:18:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 460.96 2023-02-14 15:49:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 660.91 2023-03-13 13:30:20 Public message

Announcements

2023-03-13 13:30 Aldona Korba-Jończyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-14 15:49 Aldona Korba-Jończyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-14 12:00 Buyer message Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 350 000,00 zł brutto
2023-01-26 16:18 Aldona Korba-Jończyk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - P [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 240